• <
Baltexpo2023_duży

Zmiany kadrowe w 3. FO

Partnerzy portalu

Zmiany kadrowe w 3. FO - GospodarkaMorska.pl

Podczas miesięcznego rozprowadzenia do zajęć, dowódca 3. Flotylli Okrętów przedstawił nowego zastępcę dowódcy i szefa sztabu 3. Flotylli Okrętów. Zbiórka rozpoczęło podniesienia bandery na okrętach Gdyńskiej Flotylli.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, dotychczasowy szef sztabu kmdr Wojciech Sowa został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Stanowisko szefa sztabu powierzono natomiast kmdr. Włodzimierzowi Kułaginowi.

Komandor Wojciech Sowa urodził się 28 marca 1966 roku w Wałdowie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1990 roku rozpoczął służbę w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW na stanowisku hydrologa na ORP „Kopernik”. Rok później objął stanowisko starszego oficera hydrografa, a w 1994 roku stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego. W latach 1996 - 1998 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu, a od 30 września 1998 roku dowódcy okrętu. Po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Marynarki Wojennej w czerwcu 2003 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Pionu Radionawigacji w sztabie dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. W latach 2006 - 2010 pełnił obowiązki szefa Sztabu - zastępcy dowódcy dZH MW. Następnie, od 27 sierpnia 2010 roku, powierzono mu stanowisko dowódcy dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Od 1 kwietnia 2016 roku do 18 marca 2018 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu 3. Flotylli Okrętów. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 542 z dnia 27 lutego 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 3. Flotylli Okrętów.


Kmdr Wojciech SOWA został odznaczony „Morskim Krzyżem Zasługi”, złotymi medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” oraz „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. W czasie dowodzenia ORP „Kopernik” został także wyróżniony honorowym tytułem i odznaką „Wzorowy Dowódca”. Jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się sportem, muzyką i filmem. Czynnie uprawia bieganie na średnich i długich dystansach.

Komandor Włodzimierz Kułagin urodził się 17 grudnia 1967 roku w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu na stanowisku dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na ORP „Albatros”. W trakcie służby w 9. FOW dowodził kolejno ORP „Wigry” i ORP „Flaming” a następnie w latach 2004 – 2006 był dowódcą 13. dTR. W sierpniu 2006 roku został wyznaczony na stanowisko szefa ośrodka wojny minowej w Centrum Operacji Morskich. W latach 2008 – 2014 zajmował stanowiska w Dowództwie Marynarki Wojennej a następnie w Inspektoracie MW DG RSZ w Warszawie. W 2010 roku pełnił służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej - NATO Training Mission (NTM-I) w Iraku. W latach 2014 – 2017 był Zastępcą NPŁ przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolk i jednocześnie polskim oficerem łącznikowym przy Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk.
Po powrocie do kraju, Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 568 z dnia 28 lutego 2018 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 3. Flotylli Okrętów.

Kmdr Włodzimierz KUŁAGIN został odznaczony srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotym medalem: „Za zasługi dla obronności kraju”, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Gwiazdą IRAKU”, medalem NATO NTM-I oraz medalem Departamentu Obrony USA za Chwalebną Służbę – Defense Meritorious Service Medal. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się historią i filmem.

Źródło:
3fo.wp.mil.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.