• <

Szkolenie poligonowe saperów Z 8.FOW

Szkolenie poligonowe saperów Z 8.FOW - GospodarkaMorska.pl
28.09.2016 Źródło: własne

Niszczenie dróg, zakładanie przeciwpancernych pól minowych oraz doskonalenie technik prowadzenia środków desantowo-przeprawowych na lądzie i wodzie to główne tematy szkolenia poligonowego saperów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Szkolenie odbyło się na obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Dzisiaj, w środę 28 września, siły 8. Batalionu Saperów powróciły do Dziwnowa po jego zrealizowaniu. Razem z zawodowcami w Ustce szkolili się ochotnicy z Narodowych Sił Rezerwowych oraz, po raz pierwszy, żołnierze 16. Batalionu Zmechanizowanego z Morąga.

Głównym celem zrealizowanego szkolenia poligonowego było podtrzymanie i doskonalenie nabytych umiejętności pododdziałów w wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego. Siły batalionu wykonywały między innymi przejścia w symulowanych zaporach inżynieryjnych od strony lądu. Do tego celu służą tzw. ładunki wydłużone, które strzelano z plaży w stronę morza. Półtonowe ładunki zawierające plastyczny materiał wybuchowy neutralizują zagrożenie minowe w wodzie na odcinku o długości 500 metrów i szerokości około 10 metrów – pozwala to na wytyczenie bezpiecznego podejścia do brzegu dla okrętu. W trakcie szkolenia inżynieryjnego przeprowadzono także wysadzanie dużych ładunków w gruncie symulując niszczenie fortyfikacji oraz przygotowanie schronów dla batalionowego sprzętu technicznego.

Pododdział chemiczny batalionu realizował szkolenie w skali drużyny i plutonu podczas rozpoznania i likwidacji skażeń, zarówno sprzętu jak i infrastruktury. Marynarze-chemicy ćwiczyli działania w warunkach skażeń promieniotwórczych i chemicznych wykorzystując specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania toksycznych środków przemysłowych. Doskonalili oni również procedury odkażania personelu w specjalnie do tego przeznaczonych namiotach.

Podczas szkolenia w Ustce siły 8. Flotylli Obrony Wybrzeża współpracowały także z 16. Batalionem Zmechanizowanym (20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana). Na okręt transportowo – minowy ORP „GNIEZNO” ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych załadowano bojowe wozy piechoty (BWP). Aby dostać się na pokład musiały one najpierw brodzić w płytkich przybrzeżnych wodach, a następnie podpłynąć pod rampę oddalonego kilkadziesiąt metrów od brzegu okrętu. Marynarze z 8. Batalionu Saperów w celu realizacji załadunku zamknęli odcinek wybrzeża, rozstawili posterunki oraz wystawili nabieżnik - dwa trójkątne znaki wskazujące dowódcy „Gniezna” miejsce przeprowadzenia operacji załadunku sprzętu. Na plaży w gotowości do użycia były również pływające transportery samobieżne (PTS), a na morzu łodzie z nurkami. W razie sytuacji awaryjnej gotowe były podjąć interwencje. Okręt z załadowaną techniką wojskową oraz żołnierzami desantu skierował się ku Portowi Wojennemu w Gdyni gdzie zakończono współpracę 8.FOW z 16. BZ. Trening w załadunku sił 16. Batalionu Zmechanizowanego stanowił etap przygotowań do „Wargacza-16”, największych tegorocznych ćwiczeń 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, bowiem siły batalionu pierwszy raz będą brały w nich udział. Z zawodowcami trenowali żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. Ochotnicy z saperami ćwiczyli umiejętności praktyczne. Żołnierze oprócz doskonalenia teorii oraz nabycia specjalistycznych umiejętności, mieli okazję zapoznać się z siłami, tradycją oraz strukturą batalionu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32193,00 $ tona 1,40% 30 kwi
 Cynk 2904,00 $ tona -0,82% 30 kwi
 Aluminium 2445,00 $ tona 0,53% 30 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.