• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Odbyło się posiedzenie Członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Odbyło się posiedzenie Członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej
Odbyło się posiedzenie Członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

10.04.2019 Źródło: własne

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej wykonujących zadania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, która jest organem doradczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawach gospodarki wodnej.

Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Rady ws. wniosku dotyczącego projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.

Prof. Marek Gromiec przedstawił projekt stanowiska, który po przedyskutowaniu został przyjęty przez Radę.

Profesor Piotr Herbich przedstawił dwie prezentacje dot. zasobów wód podziemnych, z którymi można zapoznać się poniżej:

- Korzystanie z zasobów wód podziemnych na przeciwdziałanie skutkom suszy;

- Przepływ środowiskowy jako ograniczenie dla stopnia zagospodarowania zasobów wód podziemnych.

Na zakończenie posiedzenia prof. Jan Żelazo, Redaktor Naczelny miesięcznika branżowego Gospodarka Wodna wystąpił z wnioskiem w sprawie wyznaczenia działań dla poprawy prestiżu artykułów naukowych drukowanych w czasopiśmie.

Członkowie Rady przegłosowali uchwałę, w której zwrócili się do Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z apelem o wsparcie wniosku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, złożonego do Wicepremiera Jarosława Gowina o ujęcie czasopisma Gospodarka Wodna w sporządzanym wykazie czasopism naukowych (w myśl §1.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z dnia 21 lutego 2019 r. poz. 335)).

Wprowadzenie zasady, że za opublikowanie artykułu naukowego w Gospodarce Wodnej autor nie otrzymuje tzw. punktów MNiSW (lub otrzyma ich bardzo małą liczbę), spowoduje wyłączenie publikacji naukowych. Zjawisko to, redakcja obserwuje już aktualnie. Przejawia się to w wycofywaniu artykułów nadesłanych do redakcji, aby skierować je do publikacji w innym wydawnictwie.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32079,00 $ tona 0,55% 23 cze
 Cynk 2869,00 $ tona 0,99% 23 cze
 Aluminium 2386,00 $ tona 0,46% 23 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.