• <
BOTA_2023

Morska zaprawa pod żaglami „Iskry”

17.06.2015 06:56 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Morska zaprawa pod żaglami „Iskry” - GospodarkaMorska.pl

17 czerwca, o godz. 10:00, żaglowiec "ORP Iskra" wyszedł na morze z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej. W rejsie szkoleniowo – nawigacyjnym uczestniczy 37 przyszłych oficerów, w tym dwie przedstawicielki Bułgarskiej Marynarki Wojennej.

W gdyńskim porcie wojennym odbyła się ceremonia pożegnania podchorążych I roku studiów Akademii Marynarki Wojennej oraz załogi ORP „Iskra”, którzy w okresie 17 czerwiec - 27 lipiec odbywać będą rejs nawigacyjno- szkoleniowy. W rejsie uczestniczy 37 podchorążych, w tym dwie przedstawicielki Bułgarskiej Marynarki Wojennej. Będzie to więc niezwykle ciekawe szkolenie na morzu, a także okazja do poznania realiów służby na żaglowcu, w tym ciężkiej pracy przy żaglach. Podchorążych czeka wizyta w portach: Belfast, Alesund i Kristiansand. Ponadto ORP "Iskra" weźmie udział w regatach „The Tall Ships Races – 2015”. Trasa rejsu prowadzi przez Morze Bałtyckie – Cieśniny Duńskie– Morze Północne – Kanał Angielski – Morze Irlandzkie - Morze Północne – Morze Bałtyckie.

W czasie rejsu podchorążowie będą uczyć się podstaw marynarskiego rzemiosła, a zwłaszcza żeglarstwa. Podczas regat przyszli oficerowie MW przejdą cykl praktycznego szkolenia morskiego. Zapoznają się z warunkami nawigacyjno - hydrograficznymi i hydrologiczno - meteorologicznymi na akwenach objętych trasą rejsu. Podchorążowie doskonalić będą umiejętności w pełnieniu wacht morskich, obsługi urządzeń, sprzętu i takielunku żaglowca, a także długotrwałego pływania. Podchorążych i załogę żegnali m.in. szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów kmdr dr inż. Kazimierz Pulkowski, komendant - rektor Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego kmdr Wojciech Sowa oraz rodziny i bliscy uczestników rejsu.

ORP „Iskra” jest barkentyną projektu B79/II. Na co dzień bazuje w Gdyni. Wchodzi w skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego. Na jego pokładzie rejsy szkoleniowe odbywają przyszli oficerowie Marynarki Wojennej. Ponad 200 dni w roku załoga żaglowca przebywa w morzu. ORP „Iskra” buduje swój międzynarodowy autorytet, biorąc udział w corocznych regatach Tall Ships Races, zdobywając w 1989 roku główną i zarazem najbardziej prestiżową nagrodę regat. W 1990 roku ORP „Iskra” została wyróżniona przez Sekretarza Generalnego ONZ Medalem Pokoju. Za największy sukces żaglowca uznać należy opłynięcie globu ziemskiego w latach 1994-1995, kiedy to żeglował przez wszystkie oceany świata i większość mórz. Na swoim pokładzie gościł wiele ważnych osób oraz większość przedstawicieli Polonii rozsianej na całym świecie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.