• <
SAR_2022

MGMiŻŚ: do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze

ew

08.05.2020 07:36 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie MGMiŻŚ: do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze

Partnerzy portalu

MGMiŻŚ: do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze - GospodarkaMorska.pl

Systemy odprowadzania ścieków ze szpitali zakaźnych działają w większości przypadków prawidłowo, do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze - podało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Resort powołał się na informacje od wojewodów i od przedstawicieli sektora wodociągowo – kanalizacyjnego. Jak podkreślono, wynika z nich, że "system odprowadzania ścieków z tych jednostek działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze".

Szpitale jednoimienne powołane do leczenia osób zakażonych wirusem COVID-19 muszą, zgodnie z prawem, stosować się do tego wymogu i wstępnie oczyszczać ścieki, tak aby nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze - wskazano. W większości szpitali jednoimiennych w Polsce zastosowano dodatkową dezynfekcję ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej - dodał resort.

„Mamy świadomość że w wielu przypadkach jest to wynikiem szerokiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a szpitalami, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego obywateli” - czytamy.

MGMiŻŚ przypomniało, że zgodnie z ustawą z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne.

Ministerstwo przywołało też Światową Organizację Zdrowia, która informuje, że nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie, to jednak wskazuje ona, że każdy etap oczyszczania ścieków powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

Partnerzy portalu

Babcock1

Dziękujemy za wysłane grafiki.