• <

Kryptonim LUTY-17

Kryptonim LUTY-17 - GospodarkaMorska.pl

pc

24.02.2017 Źródło: własne

W 3. Flotylli Okrętów w Gdyni odbył się trening sztabowy pod kryptonimem LUTY-17. Celem przeprowadzonego ćwiczenia było zgrywanie osób funkcyjnych poszczególnych zespołów i sekcji. Było to wspólne działanie na rzecz wypracowania danych i wariantów działania niezbędnych dowódcy Flotylli do podjęcia decyzji.

Tematem treningu było planowanie wsparcia działań i zabezpieczenia logistycznego sił 3. FO wydzielonych do udziału w operacji obronnej. Scenariusz zakładał powstanie hipotetycznego konfliktu lokalnego pomiędzy dwoma fikcyjnie sąsiadującymi ze sobą blokami państw. Podłożem konfliktu były roszczenia terytorialne między dwoma przeciwstawnymi sojuszami do eksploatacji wykrytych złóż gazu łupkowego i ropy. W czasie treningu ćwiczący dokonali analizy zadania przełożonego i po przeprowadzeniu procesu planowania, uwzględniającego ograniczenia i skalę zagrożeń, zaproponowali dowódcy najkorzystniejszy wariant działania.
 
Trening sztabowy pk. LUTY-17 miał na celu doskonalenie obsady stanowiska dowodzenia 3. FO w praktycznych umiejętnościach oraz indywidualnej pracy w procesie planowania działań, w sytuacji narastania konfliktu. Ponadto realizowane było szkolenie doskonalące obsady komórek funkcjonalnych w zespołowym rozwiązywaniu problemów taktycznych i opracowywaniu dokumentów, a także doskonalenie obiegu informacji w ramach stanowiska dowodzenia i w relacji przełożony-podwładni. Doświadczenia treningu pozwoliły na sprawdzenie funkcjonowania i dokonanie niezbędnych przedsięwzięć w przyjętych procedurach działania.
 
W treningu uczestniczyli żołnierze dowództwa i sztabu 3. Flotylli Okrętów, a treningiem kierował szef sztabu 3. FO kmdr Wojciech Sowa.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.