• <

Jutro rozpoczną się ćwiczenia DRAGON-19

Jutro rozpoczną się ćwiczenia DRAGON-19 - GospodarkaMorska.pl

ew/3.FO

14.06.2019 Źródło: własne

Największe ćwiczenie Sił Zbrojnych RP w 2019 roku pod kryptonimem DRAGON-19, w którym uczestniczyć będzie Marynarka Wojenna, odbędzie się w terminie 15-25 czerwca br. Weźmie w nim udział 18 000 żołnierzy oraz 2500 sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Do udziału w tegorocznej edycji manewrów Marynarka Wojenna RP wydzieliła 16 okrętów, 6 statków powietrznych i ponad tysiąc marynarzy.

Głównym zadaniem sił okrętowych będzie prowadzenie operacji obronnej i niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza. W tym celu okręty, lotnictwo morskie i Morska Jednostka Rakietowa prowadzić będą kompleksową operację osłony szlaków żeglugowych m.in. przed atakami z powietrza i działaniami okrętów podwodnych, wytyczanie bezpiecznych torów wodnych, działania przeciwminowe oraz ratownicze. Załogi okrętów Marynarki Wojennej przeprowadzą działania zmierzające do udaremnienia wysadzenia potencjalnego desantu. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone będą operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także uzupełnianie zapasów na morzu. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie operacja załadunku uzbrojenia i techniki wojskowej na pokłady okrętów oraz odkażanie skażonych okrętów. Siły okrętowe będą działać na wydzielonych poligonach morskich wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich. W ramach ćwiczenia DRAGON-19 do działań skierowanych zostanie w sumie 16 okrętów i pomocniczych jednostek pływających wydzielonych z 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wsparcie z powietrza zapewnią samoloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, natomiast od strony lądu, działania sił okrętowych będą zabezpieczać jednostki brzegowe z obu flotyll, w tym m. in. pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej.

DRAGON-19 to przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze obronnym, a jego głównym celem jest zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz doskonalenie ich współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i organami administracji publicznej w ramach połączonej operacji obronnej prowadzonej na części terytorium państwa.

U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym. Ćwiczebne tło wydarzeń stanowi odzwierciedlenie wyzwań współczesnego teatru działań, przewidując szeroki wachlarz zagrożeń o charakterze operacyjnym, taktycznym i asymetrycznym, w tym hybrydowym. Poszczególne epizody taktyczne stanowić będą pełne spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki. Na wybrzeżu, na poligonach morskich planowane jest prowadzenie obrony odcinka wybrzeża we współdziałaniu z wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej RP oraz pododdziałów przeciwlotniczych ze strzelaniami rakietowymi włącznie.

DRAGON-19 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem innych państw NATO oraz krajów partnerskich. Prowadzone będzie w układzie połączonym, gdzie sprawdzana będzie synergia współdziałania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych oraz WOT. W ćwiczeniu weźmie udział około 18 tys. żołnierzy oraz 2500 jednostek sprzętu wojskowego z 13 państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Słowacji, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, Czech, Norwegii, Węgier, Chorwacji i Polski, a także dowództwa i siły sojusznicze, w tym jednostki wchodzące w skład wysuniętej wzmocnionej obecności - eFP. Ćwiczenie DRAGON-19 jest ćwiczeniem planowym, odbywa się cyklicznie co dwa lata, naprzemiennie z ćwiczeniem Anakonda i ma całkowicie charakter obronny.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27740,00 $ tona -1,32% 8 kwi
 Cynk 2827,00 $ tona 0,71% 8 kwi
 Aluminium 2267,00 $ tona 1,25% 8 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.