• <
CTM_980X120_gif_2020

50 lat Grupy Nurków - Minerów 12. Dywizjonu Trałowców

Strona główna MW, służby morskie 50 lat Grupy Nurków - Minerów 12. Dywizjonu Trałowców
50 lat Grupy Nurków - Minerów 12. Dywizjonu Trałowców - GospodarkaMorska.pl

ew/8fow

09.12.2019 Źródło: własne

Poszukiwanie, identyfikacja i neutralizacja min morskich, improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz wszelkich przedmiotów określanych jako wybuchowe i niebezpieczne – to tylko niektóre z zadań realizowanych przez Grupę Nurków Minerów. W piątek, 6 grudnia, w Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyły się uroczystości z okazji 50 rocznicy utworzenia GNM.

„Dzisiejsza rocznica, to czas szczególny, pełen podsumowań, ocen i analiz, których bilans jest mierzony poczuciem dumy z dobrze wykonywanych obowiązków i wspólnie osiągniętych sukcesów” – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie dowódca Grupy Nurków Minerów.

Stacjonująca w Świnoujściu Grupa Nurków Minerów została powołana w 1969 roku rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej. Początkowo pododdział funkcjonował jako Grupa Płetwonurków Minerów w składzie 14. Dywizjonu Kutrów Trałowych. W grudniu 1985 roku Grupę podporządkowano 42. Dywizjonowi Pomocniczych Jednostek Pływających. Od 1 września 1988 roku nurkowie minerzy wchodzą w skład 12. Dywizjonu Trałowców. Z dniem 14 września 2009 roku nastąpiła zmiana etatu grupy połączona ze zmianą nazwy z Grupy Płetwonurków Minerów na Grupę Nurków Minerów. Tym samym nowo utworzony GNM przejął tradycje i historię GPM. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się doktryna użycia grupy zwiększając jej zakres działalności o użycie sekcji EOD na lądzie i pod wodą, a także zwiększyła się częstotliwość szkoleń i ćwiczeń poza granicami kraju.

Przez 50 lat swojego istnienia Grupa wykonała na rzecz Marynarki Wojennej RP, Urzędu Morskiego Szczecin - Świnoujście, władz lokalnych oraz całego społeczeństwa tysiące akcji przy interwencyjnym i planowanym oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).

Cała Polska podzielona jest na dwa rejony odpowiedzialności Grup Nurków Minerów w zakresie wsparcia lądowych Patroli Rozminowania w podejmowaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na wodach śródlądowych. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia w swoich strukturach posiada dwie Grupy Nurków Minerów przeznaczone do realizacji tego typu zadań. Pierwsza wchodzi w skład 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, natomiast druga grupa na co dzień stacjonuje w Gdyni w 13. Dywizjonie Trałowców.

GNM realizuje zadania w zakresie poszukiwania, lokalizacji, rozpoznania i identyfikacji oraz neutralizacji min morskich, przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych IED z uwzględnieniem zagrożenia bronią masowego rażenia. Zadania wykonują samodzielnie lub we współpracy z siłami okrętowymi na otwartych akwenach, wodach śródlądowych, w portach, kanałach portowych, na torach wodnych i kotwicowiskach.

Dodatkowo GNM przeprowadza podwodne przeglądy kadłubów jednostek pływających, udzielając im razie potrzeby pomocy w porcie i na morzu. Najbardziej rozpoznawalnym przez społeczeństwo działaniem Grupy Nurków Minerów są interwencje prowadzone po otrzymaniu zgłoszenia o znalezieniu w środowisku wodnym niebezpiecznych powojennych pozostałości, które realizują na terenie całego kraju.

Źródło:
własne
 Ropa brent 41,77 $ baryłka  -2,61% 16:55
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2319,00 $ uncja  1,80% 16:55
 Platyna 888,20 $ uncja  -0,12% 16:55
 Srebro 24,04 $ uncja  0,92% 16:55
 Złoto 1892,95 $ uncja  0,36% 16:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.