• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

„Kierunek Port – morze możliwości” – Epilog. Film podsumowujący zmagania studentów

07.01.2021 10:10 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska „Kierunek Port – morze możliwości” – Epilog. Film podsumowujący zmagania studentów
„Kierunek Port – morze możliwości” – Epilog. Film podsumowujący zmagania studentów - GospodarkaMorska.pl
fot. UMG

Konkurs „Kierunek Port – morze możliwości” został rozstrzygnięty 15 grudnia 2020 roku. Przypomnijmy, że przedmiotem przedsięwzięcia była realizacja dwóch projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych przez studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdynia w oparciu o grant Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Prace przygotowawcze zmierzające do zaoferowania studentom takiej ścieżki aktywności miały miejsce w 2018 r. Oficjalnie ścieżka ta została otwarta w 2019 r. Następnie na I etapie, w drodze eliminacji konkursowej, wytypowano, w oparciu o złożone przez studentów pomysły na prace badawcze, trzy projekty. I etap był etapem wewnętrznym – uczelnianym. Kolejny etap odbył się w październiku 2019 r. i był etapem zewnętrznym. Podczas II etapu konkursu komisja ZMPG ostatecznie zakwalifikowała do finału dwa projekty dwóch zespołów badawczych studentów: Koła Naukowego ISTL Młodzi Portowcy (Wydział Nawigacyjny UMG) oraz Seanovation (Wydział Mechaniczny UMG). Jednocześnie każdy z zespołów badawczych studentów otrzymał 15 000 zł na realizację zadań projektowych.

Okres od października 2019 r. do listopada 2020 r. był czasem realizacji projektów badawczych zgłoszonych przez studentów. Wyniki i efekty starań i wysiłków zaprezentowali oni podczas Gali Finału Konkursu w dniu 15 grudnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa przyznała nagrodę główną w wysokości 10 000 zł, ufundowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. , studentom z Zespołu Seanovation za „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej”. Nagroda za drugie miejsce w wysokości 2 000 zł, ufundowana przez prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita -  Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, została przekazana w ręce studentów Zespołu Młodzi Portowcy za projekt pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk”.

W tym miejscu jeszcze raz pragniemy podziękować opiekunom merytorycznym obu zespołów studentów - Panu mgr. inż. Mirosławowi Tyliszczakowi (Seanovation) oraz Panu dr. inż. Adamowi Kaizerowi (Koła Naukowego ISTL Młodzi Portowcy), Komisji Konkursowej za ocenę przedstawionych projektów oraz Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. z Panem Łukaszem Greinke na czele – Prezesem Zarządu,  za podjęcie współpracy badawczej i przyznanie grantu na jej realizację. Podziękowania kierujemy również na ręce prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita -  Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, za otwartość i ufundowanie nagrody za drugie miejsce.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego wyniki zmagań studentów:

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.