• <
escort_980x120_gif_2020

Inwestycje Wód Polskich w ochronę przeciwpowodziową - działania w regionach

23.07.2020 09:30 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Inwestycje Wód Polskich w ochronę przeciwpowodziową - działania w regionach

Partnerzy portalu

Inwestycje Wód Polskich w ochronę przeciwpowodziową  - działania w regionach  - GospodarkaMorska.pl
Ujście Tugi do Szkarpawy, miejsce, gdzie zostaną zbudowane wrota sztormowe; fot. Wody Polskie

Wrota sztormowe na rzece Tudze, budowa wałów przeciwpowodziowych wokół Słubic czy udrożnienie toru przekopu Klucz-Ustowo to ostatnie inwestycje Wód Polskich zabezpieczające różne regiony Polski przed powodzią.

Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze ochroni Nowy Dwór Gdański oraz tereny położone między miastem a wrotami przeciwpowodziowymi, przed powodzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych z Zalewu Wiślanego. Zakres inwestycji obejmuje, oprócz budowy wrót sztormowych, budowę przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik oraz przebudowę tego kanału na odcinku ok. 2,5 km w celu przepuszczenia nadmiaru wód z rzeki Tugi podczas zamknięcia wrót. Inwestycja to jeden z elementów projektu Projekt jest współfinansowany (85 proc.)  przez Unię Europejską oraz Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Jego całkowita wartość wynosi 130 mln zł, z czego na budowę wrót sztormowych na Tudze przeznaczono 33 mln. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo B&W Usługi  Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego. Termin ukończenia prac zaplanowano na koniec maja 2022 r.

Kolejną inwestycją Wód Polskich na Pomorzu jest bagrowanie (usuwanie osadów dennych) przekopu Klucz-Ustowo. Zapewni to lepszą ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Szczecina i okolic, a jednocześnie wpłynie na poprawę ruchu żeglugowego zarówno dla jednostek takich jak lodołamacze, jak i dla barek czy małych łodzi gospodarczych. - Dzięki pogłębieniu przekopu nasze jednostki będą w stanie bez problemu pokonywać odcinek, który obecnie w niektórych miejscach jest zbyt płytki. Skorzysta na tym cała żegluga śródlądowa i inne jednostki pływające tą częścią Odry, a jest to szlak, który gospodarczo odgrywa ważną rolę przy współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Udrożnienie toru przekopu Klucz-Ustowo wpłynie też na poprawę przepływu wód powodziowych z Jeziora Dąbie, które jest głównym odbiornikiem spływającej z górnych odcinków rzeki Odry kry lodowej. - Niezależnie od miejsca powstania zatoru lodowego każda akcja lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci musi rozpocząć się na Jeziorze Dąbie, do którego musi zostać odprowadzona kra lodowa z rejonu całej rzeki. Inwestycja w pogłębienie przekopu jest więc elementem kluczowym zimowej ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze – dodaje dyrektor Marek Duklanowski. Wodom Polskim bardzo zależy na tym, by pogłębianie w żaden sposób nie zakłóciło naturalnego rytmu życia Międzyodrza, dlatego realizacja zadania ma odbywać się według precyzyjnych uwarunkowań środowiskowych. Inwestycja ta jest jedną ze składowych ogólnokrajowego projektu POPDOW (Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły) realizowanego przez Wody Polskie ze środków Banku Światowego). Wykonawcą robót będzie firma Dredging Hegemann Industrie, która wykonywała pogłębienia między innymi dla szczecińskiego portu i Urzędu Morskiego. Wartość kontraktu wynosi niespełna 7 milionów złotych. Prace na przekopie powinny zostać ukończone w 2021 r. 

Jedną z inwestycji realizowanych w ramach wspomnianego projektu POPDOW jest rozbudowa i budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wokół Słubic w województwie lubuskim, która ma na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców miasta przed falą wezbraniową. Oprócz modernizacji istniejących wałów, powstanie również nowy wał okrężny, który wzmocni zabezpieczenie terenów  położonych w miejskiej części zabudowy Słubic. Zostaną też odbudowane koryta kanałów Racza Struga i Czarnego Kanału. Działania te nie spowodują odcięcia od zalewu obszarów mokradeł i starorzeczy, ponieważ wał  powstanie  poza terenami regularnie zalewanymi wodami Odry i cennym kompleksem lasów łęgowych. Wykonawcą prac będzie firma Budimex S.A., a na inwestycję przeznaczono ponad 125 mln złotych. Jej zakończenie planowane jest w IV kwartale 2022 roku.

Opracowane przez Wody Polskie projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW ) oraz ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) zakładają inwestowanie w kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej na Odrze i Wiśle. Celem tych inwestycji jest łagodzenie fali wezbraniowej i zmniejszanie zagrożenia powodziowego najbardziej zagrożonych zalaniem terenów w dorzeczach obu rzek. Oszacowano, że obszary objęte inwestycjami uwzględnionymi w obu projektach zamieszkuje ponad 15 mln osób –  lepsza ochronie przeciwpowodziowa zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.