• <
nauta_2024

Flota Hellady płynie na Posidonia 2024 cała naprzód. Morskie Targi w Atenach z polskim akcentem

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Flota Hellady płynie na Posidonia 2024 cała naprzód. Morskie Targi w Atenach z polskim akcentem

Partnerzy portalu

fot. Posidonia

Operatorzy z Grecji dysponują flotą przekraczającą 5500 statków, a greccy armatorzy kontrolują ponad 20% światowego tonażu. To czyni Grecję krajem posiadającym największą flotę na świecie – informuje Union of Greek Shipowners na kilka dni przed morskimi targami Posidonia. Polska zaznaczy swoją morskość branżowym seminarium. 

Flota Hellady stanowi silną bazę greckiego klastra morskiego. Grecka flota stanowi ponad 60% floty kontrolowanej przez operatorów działających w UE. A transport morski w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej i osiągnięcia unijnych celów klimatycznych – podkreślają autorzy raportu rocznego 2023-2024 Union of Greek Shipowners (UGS).

We wstępie do Raportu Prezes UGS Melina Travlos podkreśla: „Grecka żegluga w dalszym ciągu tworzy, rozwija się, inwestuje i przewodzi [na rynku światowym – MG], mając głęboką wiarę w swoje umiejętności w żegludze międzynarodowej, kontynuując swoją długą tradycję morską. Zawsze jest pionierem na morzach”.

Żegluga przyjazna dla klimatu


Stwierdza się, że żegluga jest „jednym z najbardziej przyjaznych dla klimatu rodzajów transportu, charakteryzującym się najniższymi kosztami dla konsumenta końcowego”. Obserwacja rozwoju greckiego klastra żeglugowego pozwala na stwierdzenie, że greccy armatorzy systematycznie powiększają i nieustannie odnawiają swoją flotę o statki energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Flota należąca do Grecji jest już największym na świecie użytkownikiem statków korzystających z paliw alternatywnych.

- Grecka żegluga stoi na czele transformacji ekologicznej, dysponując największą na świecie flotą przystosowaną do paliw alternatywnych. Nadal intensywnie inwestujemy w nowe technologie i cyfryzację, radykalnie poprawiając nasz wpływ na środowisko podkreśla Melina Travlos.

Greccy armatorzy kontrolują ponad 20% światowej floty handlowej pod względem nośności (w dwt), co czyni Grecję krajem z największą flota na świecie. Kontrolowana przez Grecję flota handlowa dynamicznie rośnie. W ciągu ostatniej dekady łączna nośność greckiej floty handlowej, wzrosła o 53,5%, do 5543 statków. 

Flota grecka stanowi znakomity przykład ekspansji poprzez świadczenie usług na rynku międzynarodowym. Statki znajdujące się w dyspozycji operatorów z Grecji to największa na świecie grupa biznesowa  oferująca usługi handlu morskiego. Statki greckich operatorów przewożą głownie ładunki między krajami trzecimi. Statki greckie wykorzystują ponad 98% swojej zdolności transportowej na potrzeby rynku międzynarodowego. To sprawia, że praktycznie globalna logistyka wielu ładunków nie mogłaby istnieć bez potencjału transportowego floty greckiej.

Masowy gigant


Grecka żegluga koncentruje się głównie na transporcie ładunków masowych. Operatorzy z Grecji specjalizują się w żegludze trampowej. W transporcie dominują takie ładunki jak: zboża i produkty rolne, ropa i gaz, żelazo, boksyty, tlenek glinu i inne rudy, węgiel, nawozy, stal, produkty chemiczne i leśne – wyliczają autorzy raportu. 

- Ponieważ sektor transportu masowego/trampowego jest z natury wędrowny i elastyczny, flota kontrolowana przez Grecję w dużym stopniu reaguje na zmieniające się lub nowe obszary i wzorce handlu – podkreśla się w raporcie UGS.

Grecki klaster żeglugowy charakteryzuje się otwartością na różnego rodzaju inicjatywy biznesowe. Obok dużych armatorów, działa w nim miele przedsiębiorstw małych. Klaster stworzył więc swoiste środowisko, w którym jest przestrzeń dla działania małych i średnich firm. Grecki sektor transportu ładunków masowych obejmuje tysiące małych i średnich przedsiębiorstw i świetnie radzi sobie na rynku niemal doskonale konkurencyjnym.

Operatorów z Grecji cechuje elastyczność w reagowaniu na zmiany popytu i podaży na rynku transportu ładunków masowych suchych i płynnych. - Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę przedsiębiorstw żeglugowych uczestniczących w handlu ładunkami masowymi. Według najnowszych danych w sektorze zbiornikowców działa około 4700 przedsiębiorstw posiadających średnio 3,6 statku i prawie 2500 właścicieli masowców posiadających średnio 5 statków – informują autorzy raportu nt. floty greckiej w 2024 r.

Elastyczność w operacjach na rynku globalnym to podstawowy  model biznesowy greckich armatorów. Jego skuteczność została wzmocniona poprzez włączenie innowacji technologicznych. Skoncentrowano się szczególnie na wdrożeniu rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej. To pomogło ograniczyć koszty transportu.


Żegluga z malejącym CO2


Odbyło się to „z korzyścią dla konsumentów końcowych na całym świecie” – podkreślają Grecy i zaznaczają znany fakt, że „żegluga jest najtańszym rodzajem transportu” i podkreślają, że „rzeczywiste koszty transportu ładunków drogą morską znacznie spadają na przestrzeni dziesięcioleci”.

Od wielu lat greccy armatorzy korzystają na gwałtownym wzroście światowego handlu morskiego. W ciągu niecałego ćwierćwiecza podaż ładunków wzrosła niemal dwukrotnie. Temu zjawisku nie towarzyszy  podobne tempo wzrostu emisji CO2. Okazuje się, że wymiana statków na mniej paliwożerne jednostki sprawia, że udział flot światowych w emisji  CO2 maleje. 

W raporcie podkreśla się, że  żegluga jest najbardziej energooszczędnym rodzajem transportu. Tak więc Grecy mają tu swój ważny wkład w zmniejszenie emisji CO2 wprowadzając do floty coraz bardziej nowoczesne jednostki lub modernizując te starsze. Podkreśla się znany fakt, że „w porównaniu z innymi rodzajami transportu, żegluga jest 4 razy bardziej energooszczędna niż transport drogowy i 116 razy bardziej energooszczędna niż transport lotniczy”.

Greccy armatorzy odegrali główną rolę w tym trendzie, ponieważ stale inwestują w nowe, większe i bardziej wydajne statki. - Obecnie grecki portfel zamówień obejmuje 384 statki o łącznej nośności 34 mln dwt, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami – podaje Union of Greek Shipowners. 

W stosunku do roku 2023 portfel zamówień jest większy o 60% pod względem liczby statków i o 79% pod względem nośności. Natomiast w porównaniu do roku 2021 jest prawie czterokrotnie wyższy pod względem liczby statków i ponad dwukrotnie przekracza portfel zamówień pod względem nośności. 

Grecy wprowadzają do swoich flot coraz większe statki. W 2024 r. średnia nośność zamawianego obecnie statku przez operatora z Grecji wynosi 88 748 dwt w porównaniu z 62 237 dwt floty światowej. Nowe statki mają również nowocześniejsze wyposażanie. Szczególną uwagę przywiązuje się do wydajnych silników i wprowadza się osprzęt przyjazny dla środowiska. Podkreśla się, że „Greccy armatorzy w dalszym ciągu inwestują w coraz nowocześniejszą i przyjazną środowisku flotę.

Greccy armatorzy kontrolują ponad  30% światowej floty (w dwt)  zbiornikowców do przewozu ropy (910 statków), ponad 25% globalnej floty masowców (2 602), ponad 23% światowej floty zbiornikowców do transportu skroplonego gazu ziemnego (147 gazowców LNG), prawie 15% floty chemikaliowców i produktowców (507), 13,2% światowej floty do transportu skroplonego gazu ziemnego (163 zbiornikowców LPG), prawie 9% światowych kontenerowców (504) oraz 8,6% samochodowców (71 statków ro-ro).

W przededniu Posidonia 2024, Melina Travlos podkreśla, że „Żegluga łączy ludzi, gospodarki i kultury. Posidonia wyznaje tego samego ducha. Skutecznie służy jako platforma dla branży żeglugowej i szerszego klastra morskiego do wymiany poglądów, zapewniania możliwości biznesowych, prezentowania innowacji i generowania rozwiązań bieżących wyzwań”.

Podkreślmy, że na targach Posidonia, Polska będzie miała swoje stoisko narodowe, Ambasada RP w Atenach organizuje 4 czerwca br. seminarium pt. „Poland - Thinking out of the box about maritime industry”. Będzie więc okazja skonfrontować się ze światowym biznesem morskim, który licznie zawsze reprezentowany jest w wielu wymiarach. 

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.