• <

Europejska strategia wodorowa „prezent dla firm zajmujących się paliwami kopalnymi”

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Europejska strategia wodorowa „prezent dla firm zajmujących się paliwami kopalnymi”
Europejska strategia wodorowa „prezent dla firm zajmujących się paliwami kopalnymi” - GospodarkaMorska.pl
fot. Chrońmy Klimat

sons

09.07.2020 Źródło: Chrońmy Klimat

Europejska strategia na rzecz zwiększenia produkcji wodoru grozi zablokowaniem Europy w spalaniu paliw kopalnych przez pokolenia – wypowiedziało się Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB).

Komisja Europejska ujawniła swoją strategię zwiększenia skali wodoru [1] - paliwa, które, jeżeli zostanie wyprodukowane w sposób zrównoważony przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej, może stać się silnym sojusznikiem w wyścigu o neutralność klimatyczną.

Strategia podniosłaby do 180 mld EUR całkowitych inwestycji w celu zwiększenia technologii i infrastruktury potrzebnej do produkcji, przechowywania i transportu odnawialnego wodoru. Znaczna część środków pochodzić będzie z unijnego planu naprawczego po koronawirusie [2], który jest obecnie finalizowany.

Komisja powiedziała, że ​​priorytetowo potraktowane zostaną sektory trudne do obniżenia emisyjności, takie jak przemysł stalowy i cementowy oraz żegluga i lotnictwo.

Wniosek przewiduje jednak również nowe inwestycje w celu zwiększenia produkcji wodoru wytwarzanego z paliw kopalnych, które co roku globalnie są odpowiedzialne za tyle samo emisji CO2, co emisje Zjednoczonego Królestwa i Indonezji łącznie. [3] Najbardziej niepokojące jest to, że Komisja szacuje, że gaz kopalny będzie nadal stanowił 15% koszyka energetycznego Europy w 2050 r. - w roku, w którym UE ma stać się neutralna dla klimatu.

Przyjmując z zadowoleniem nacisk na odnawialny wodór, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) ostrzegło przed „obosiecznym mieczem”. Barbara Mariani, starszy urzędnik ds. Polityki EEB ds. Klimatu i energii, powiedziała:

„Inwestowanie w wodór na bazie paliw kopalnych, którego produkcja jest już dostępna na skalę przemysłową, może spowodować, że naprawdę czysty i wolny od paliw kopalnych wodór stanie się niekonkurencyjny dla rynku UE i stworzy osierocone aktywa. Jest to kosztowny hazard, na który Europa nie może sobie pozwolić i którego można łatwo uniknąć”.

EEB powiedział, że strategia może stać się kolejnym darem dla przemysłu paliw kopalnych, niż szansą na awans w agendzie klimatycznej. Wzywając Parlament Europejski i rządy do żądania harmonogramu zaprzestania inwestowania w wykorzystanie paliw kopalnych, infrastrukturę i technologię, Mariani powiedziała:

Przywódcy UE muszą przygotować się do całkowitego wycofania gazu kopalnego do 2035 r., Zgodnie z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 ° C. Nie stanie się tak, jeśli zainwestujemy w fałszywe rozwiązania, takie jak technologia wychwytywania wodoru i węgla na bazie paliw kopalnych, co razem stworzy idealną burzę dla pogłębienia zależności Europy od paliw kopalnych ”.

Parlament i państwa członkowskie omówią strategię w nadchodzących miesiącach, aby skonsolidować ostateczną strategię przed końcem roku.

Jak czysty jest wodór?

Tylko wodór wytwarzany w drodze elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej można zdefiniować jako czysty.

Ale tutaj jest haczyk. Obecnie wodór jest głównie wytwarzany z paliw kopalnych, w tym gazu i węgla wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub jako surowiec. Proces ten, zwany strategią „niskoemisyjną”, odpowiada za około 70–100 milionów ton dwutlenku węgla rocznie w samej Europie.

Komisja planuje znaczne inwestycje w drogie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz w bardzo wczesnym etapie zwanym pirolizą, który może ograniczyć emisje węgla wynikające z produkcji wodoru wytwarzanego z gazu kopalnego.

Inwestowanie miliardów euro w tę technologię byłoby wielkim błędem. Po pierwsze, aby być komercyjnie skalowalnym i zyskownym, zarówno CCS, jak i piroliza wymagają ciągłego stosowania paliw kopalnych, co utrudniłoby wykorzystanie rozwiązań niekopalnych i niewykorzystany potencjał energii odnawialnej. Po drugie, CCS nie może zatrzymać wszystkich emisji dwutlenku węgla i należy wziąć pod uwagę częste wycieki.

Choć przydatne w wspierającej roli w zmniejszaniu emisji w perspektywie krótkoterminowej, opieranie się na technologii wychwytywania dwutlenku węgla byłoby kosztownym hazardem - który utrzymywałby Europę w zależności od importu gazu z krajów takich jak Rosja i USA i opóźniałby przejście do neutralności klimatycznej . Europa ma dużo słońca, wiatru i wody, aby wyprodukować swój własny odnawialny wodór.

Paliwa kopalne pozostaną częścią miksu energetycznego UE w 2050 r

Pomimo szumu, odnawialny wodór może stanowić około 10% końcowego zapotrzebowania na energię w UE i Wielkiej Brytanii do 2050 r. [4] Scenariusz ten zakłada, że ​​wszystkie paliwa kopalne zostaną wycofane do 2040 r., W tym gaz wykorzystywany do produkcji wodoru.

Jednak Komisja opublikowała również dziś strategię integracji systemu energetycznego, w której szacuje się, że udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym UE wyniesie tylko 84% do 2050 r. Zakładając, że paliwa kopalne nadal będą częścią naszego systemu energetycznego Komisja toruje drogę do produkcji wodoru opartego na paliwach kopalnych i polega na innych paliwach kopalnych, podważając w ten sposób swój własny cel w zakresie neutralności klimatycznej określony w europejskiej zielonej umowie.

EEB wskazało, że Europa nie potrzebuje więcej paliw kopalnych. Prognozowany wzrost energii elektrycznej wytwarzanej z energii odnawialnej ma zwiększyć produkcję naprawdę czystego wodoru w ciągu najbliższych 10–30 lat.

Jednak ze względu na obecne koszty produkcji i ograniczoną dostępność jego wdrożenie będzie musiało zostać strategicznie ocenione. Opłacalna rola odnawialnego wodoru miałaby opłacalną rolę w dekarbonizacji najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu i transportu w Europie - w szczególności w produkcji stali i cementu, a także w transporcie i lotnictwie - gdzie elektryfikacja może być trudniejsza.

We wszystkich innych sektorach, w tym w ciepłownictwie, Europa może już liczyć na skalowalne rozwiązania, takie jak energia słoneczna, odnawialna energia elektryczna i pompy ciepła. W rzeczywistości energia elektryczna wytwarzana z energii odnawialnej - w połączeniu z rosnącą efektywnością energetyczną budynków, procesów przemysłowych i produktów konsumenckich - może zapewnić większość postępu potrzebnego do dekarbonizacji naszego systemu energetycznego.

Niewidoczna ręka przemysłu gazowego

Przemysł gazowy nie tylko zgromadzi ogromne sumy pieniędzy na inwestycje publiczne i prywatne. Jeśli pozostanie niezaznaczone, będzie w dużej mierze zdominować nadchodzące dyskusje polityczne na temat wodoru.

Taki jest problem wielu osób po ogłoszeniu Komisji w sprawie rozwoju sojuszu na rzecz czystego wodoru. Sojusz miał na celu zgromadzenie naukowców, przedstawicieli przemysłu i organizacji pozarządowych w celu nadzorowania wdrażania strategii. Niestety zamieniło się w jednostronny klub złożony głównie z firm gazowych.

Jeremy Wates, Sekretarz Generalny EEB, powiedział:

 „Firmy gazowe absolutnie nie są zainteresowane odnawialnym wodorem. Nie możemy ufać, że poprowadzą sojusz na rzecz czystego wodoru, gdy w interesie handlowym leży kontynuowanie sprzedaży jego zanieczyszczającej wersji. Potrzebujemy większego udziału społeczeństwa obywatelskiego, jeśli chcemy, aby strategia wodorowa odniosła sukces. ”

W ubiegłym miesiącu firmy i operatorzy gazowi wezwali Komisję Europejską do włączenia znacznych funduszy na wodór kopalny. [4] W zadziwiającym liście grupy lobbystów twierdziły, że Europa musi nadal spalać paliwa kopalne, aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla.

Źródło: Chrońmy Klimat

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.