• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Studenci programu "Erasmus" AMW w Gdyni oglądali jednostki 3. Flotylli Okrętów

Ak

23.11.2021 11:23 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Studenci programu "Erasmus" AMW w Gdyni oglądali jednostki 3. Flotylli Okrętów

Partnerzy portalu

Studenci programu "Erasmus" AMW w Gdyni oglądali jednostki 3. Flotylli Okrętów - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe AMW w Gdyni

Podchorążowie z Bułgarii, Rumunii i Włoch przyjrzeli się z bliska jednostkom należącym do gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów. Na co dzień studiują w ramach wymiany międzynarodowej „Erasmus+” na Akademii Marynarki Wojennej.

Bułgarzy, Rumuni i Włosi – studenci-podchorążowie, którzy zdobywają wiedzę niezbędną do służby dla swojego kraju przyjrzeli się okrętom gdyńskiej 3. Flotylii Okrętów Marynarki Wojennej. Specjalni goście, którzy dzięki programowi „Erasmus+” odbywają wymianę międzynarodową na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zwiedzili m.in. ORP „Pułaski” i ORP „Iskra” oraz ważne historycznie miejsca dla polskiej MW.

– Cała wizyta dała możliwość bliższego poznania roli morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz jego znaczenia w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Była również punktem odniesienia dla podchorążych do własnych sił morskich, a dla studentów z Włoch reprezentujących wojska lądowe nowym i ciekawym doświadczeniem – relacjonuje wizytę Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Fregata, barkentyna i fragment historii

To element szkolenia i poznawania specyfiki oraz przeznaczenia Marynarki Wojennej RP. Podchorążowie z wymiany studenckiej poznali m.in. możliwości uderzeniowe fregaty ORP „Pułaski” wchodzącej w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych, jej przeznaczenie, specyfikę służby oraz codzienne życie na okręcie tej klasy. Przyjrzeli się też wybranym jednostkom pływającym z Dywizjonu Okrętów Wsparcia oraz Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, który odpowiada za zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne wojskowych działań na wodzie.

Żacy z zagranicy poznali też jednostkę ORP „Iskra”. Barkentyna od 1982 roku kultywuje tradycje swojej przedwojennej poprzedniczki, zabezpieczając proces szkolenia morskiego, w tym rzemiosła żeglarskiego dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Grupa przy okazji spotkała się z dowódcą „Iskry”.

Kolejnym punktem było przybliżenie historii i tradycji Marynarki Wojennej RP – przede wszystkim jej kolebki, jaką jest gdyński budynek Komendy Portu Wojennego i motto marszałka Józefa Piłsudskiego o powołaniu Marynarki Polskiej. Podchorążowie oddali symboliczny hołd przy obelisku patrona 3. Flotylli Okrętów, komandora Bolesława Romanowskiego, wybitnego dowódcy okrętów podwodnych.

Okrągły jubileusz

Dodajmy, że 3. Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni obchodzi jubileusz swojego 50-lecia. To najsilniejszy uderzeniowy związek taktyczny Marynarki Wojennej i największy garnizon na Wybrzeżu, który już na stałe wpisał się w tożsamość gdyńskiego Oksywia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.