• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Seminarium na temat szwedzkiego podejścia do innowacyjności w przemyśle obronnym

ew

16.02.2018 09:22 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Seminarium na temat szwedzkiego podejścia do innowacyjności w przemyśle obronnym
Seminarium na temat szwedzkiego podejścia do innowacyjności  w przemyśle obronnym - GospodarkaMorska.pl

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wprowadzania innowacji w przemyśle obronnym stanowiła główny temat zorganizowanego  14 lutego w ambasadzie Szwecji seminarium dla przedstawicieli przemysłu, rządu i świata nauki z Polski i Szwecji.
 
Część zasadniczą seminarium rozpoczął dr Per Åman, kierownik studiów magisterskich na Wydziale Strategii i Zarządzania Innowacjami Uniwersytetu w Linköping. Podczas swojego wykładu profesor przedstawił zasady wykorzystania innowacyjności w przedsiębiorstwie, w tym w ramach strategii rynkowej, strategii produktowej i podejścia do zasobów ludzkich.

W kolejnym wystąpieniu Malin Svahn, odpowiedzialna za strategię rozwoju rynku w szwedzkiej grupie zbrojeniowej Saab,  podzieliła się doświadczeniem zgromadzonym podczas procesu konsolidacji szwedzkiego przemysłu obronnego i rozwoju grupy. Opisała zmiany, która przeszła grupa, w tym etapy optymalizacji portfolio poprzez akwizycje wybranych podmiotów, dywersyfikacji klientów, rozbudowy podejścia opartego na filozofii systemu systemów, długofalowego planowania rozwoju własnych zdolności oraz inwestycji w programy badawczo-rozwojowe i innowacje. Szczególnie istotne były uwagi dotyczące wyzwań, z jakimi Saab zmierzył się przed osiągnięciem obecnej struktury operacyjnej.
 
Saab, początkowo pełniący rolę dostawcy dla szwedzkich sił zbrojnych, z czasem przeobraził się w grupę prowadzącą działalność w skali globalnej. Nie moglibyśmy tego dokonać bez rozbudowanej, stanowiącej kluczowy element naszej filozofii, korporacyjnej polityki innowacyjnej, która opiera się na zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów oraz współpracy z czołowymi instytucjami badawczymi na świecie. Zaznaczę, że corocznie jedną piątą naszych przychodów przeznaczamy na badania i rozwój. Z zadowoleniem podchodzimy do rozmów o zastosowaniu innowacyjności i poznajemy doświadczenia naszych polskich partnerów – stwierdziła Malin Svahn, z Saab.

Wystąpienie przedstawiciela szwedzkiego przemysłu dopełniła m.in. prezentacja byłego szefa Departamentu Badań i Rozwoju Sił Zbrojnych Szwecji, płk. Andersa Foyer, który podzielił się uwagami na temat funkcjonowania systemu innowacji w Szwecji z punktu widzenia szwedzkich sił zbrojnych.
 
Przyczynkiem do ciekawej dyskusji uczestników seminarium okazała się prezentacja na temat współpracy na styku nauki, przemysłu i wojska w Polsce, wygłoszona przez wicedyrektora Biura Innowacji i Nowych Technologii Polskiej Grupy Zbrojeniowej Cezarego Andrzejczyka.

Jednym z najważniejszych zadań Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest dbanie o rozwój technologii produkcji, niezbędnych do funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, a wykorzystywanych w okresie wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Współcześnie o przewadze militarnej decyduje przewaga technologiczna kraju. Zmagania o przewagę w równej mierze co na polu walki toczą się zatem dzisiaj na uczelniach, w instytutach i nowoczesnych zakładach produkcyjnych działających na rzecz obronności kraju. Dlatego należy tworzyć silniejszy system powiązań strukturalnych pomiędzy zapotrzebowaniem na nowoczesne uzbrojenie, a prowadzonymi pracami B+R. Powiązania te powinny być budowane w oparciu o źródła ich finansowania oraz o specjalistów zdolnych opanować nowe technologie w naszym kraju. Dotyczy to zarówno opracowań własnych, jak i implementacji i rozwoju technologii pozyskanych z zagranicy – wyjaśnia Marcin Sęk, Dyrektor Biura ds. Innowacji i Nowych Technologii w PGZ S.A.

Założeniem seminarium jest zainicjowanie serii wykładów i spotkań, które będą obejmować wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami w zakresie funkcjonowania i implementacji polityki innowacyjności w przemyśle obronnym. Docelowo spotkania będą się skupiać między innymi na obszarach organizacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania zmianą, rozwoju produktów i prognozowania technologii, opracowywania strategii odnośnie do badań i rozwoju oraz eksportu.
 
Wymiana wiedzy na temat innowacji w sektorze obronnym wpisuje się w szersze tło rozwijającej się współpracy pomiędzy Polską i Szwecją. W lipcu 2015 r. roku polskie Ministerstwo Gospodarki i szwedzkie Ministerstwo Przemysłu i Innowacji podpisały w Warszawie list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie innowacji. Współpraca w zakresie innowacyjności pomiędzy obydwoma krajami była również jednym z tematów omawianych podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Szwecji w 2016 r. Prezydent wraz z grupą przedstawicieli polskich startupów wziął udział w zorganizowanym w Sztokholmie forum dla przedsiębiorców, zajmujących się nowymi technologiami. 
 
Szwecja po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w opublikowanym przez Komisję Europejską w 2017 r. rankingu krajów innowacyjnych. Kraj wyróżnia się aktywną i wspieraną przez instytucje rządowe polityką innowacyjności, opartą m.in. na określeniu strategicznych obszarów badań, zwiększeniu roli instytutów badawczych w pracach w sektorze nowych technologii oraz wzmocnieniu obecności kraju w europejskich projektach naukowych.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.