• <
gryfia_70lat

Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie

Partnerzy portalu

10254 artykuły

Nadmorskie położenie kraju dobrem narodowym

Anna Wypych – Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Jestem przekonana, że dorobek ostatnich czterech lat w dziedzinie spraw morskich stanowi solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego. Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa w perspektywie do 2020 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju sektora

01.12.2011, 06:32

93. Rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej

W poniedziałek, 28 listopada, minęły 93 lata od dnia, w którym Naczelnik Państwa – marszałek Józef Piłsudski powołał do życia Marynarkę Wojenną.

29.11.2011, 21:40

Polityka morska wsparciem gospodarki morskiej

Dr Dorota Pyć, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: „Polityka morska o zintegrowanym charakterze jest nowym i użyję świadomie tego słowa dynamicznym „procesem”, chociażby ze względu na szerokie spektrum oddziaływania wertykalnego i horyzontalnego, a do tego wykraczającym poza granice jednego państwa...”

29.11.2011, 21:23

Anna Wypych – Namiotko ponownie wiceministrem gospodarki morskiej

Anna Wypych – Namiotko ponownie Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

29.11.2011, 21:15

Szef MON: marynarka nie jest w stanie likwidacji

W ciągu kilku miesięcy trudno przestawić zwrotnice i ogłosić program modernizacji marynarki – mówił szef MON, Tomasz Siemoniak. Przyznał również, że problemem MON są odejścia z armii.

29.11.2011, 07:21

Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,W ostatnim okresie pojawiły się w nowe - bardzo poważne- zagrożenia dla funkcjonowania gospodarki morskiej.

28.11.2011, 08:19

Z Akademii Morskiej do ministerstwa?

Zarząd zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej chce zaproponować kandydaturę prorektora Akademii Morskiej Wojciecha Ślączki na wiceministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską.

28.11.2011, 07:53

Ślączka i Mieczkowska rekomendowani przez PO

Prof. Wojciecha Ślączkę na wiceministra ds. gospodarki morskiej i Annę Mieczkowską na członka zarządu województwa zarekomenduje zachodniopomorska Platforma Obywatelska.

28.11.2011, 07:42

27. Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie

W dniach 21-30 listopada br. w Londynie odbywa się 27. Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

25.11.2011, 08:28

Kara za brak strategii ochrony morza

Bałtyk/Bruksela. Komisja Europejska skierowała w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw Polsce za nieprzedstawienie strategii ochrony morza. KE zwróciła się o nałożenie kary - blisko 60 tys. euro za dzień zwłoki, liczone od dnia wyroku.

25.11.2011, 08:16

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.