• <

ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków

21.08.2020 15:57 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków
ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Od 17 sierpnia do 15 września 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji mających polepszyć bezpieczeństwo, warunki pracy i warunki zdrowotne na statkach rybackich

i w trakcie połowów. Wsparcie realizowane jest w ramach działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc adresowana jest do dwóch grup odbiorców: właścicieli lub armatorów statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, a także do posiadaczy narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Wsparcie na realizację inwestycji w ramach tego działania przyznawane jest się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

1. 80% tych kosztów - w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2. 50% tych kosztów - w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt. 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;

3. 30% tych kosztów - w przypadku gdy, beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zakup: tratw ratunkowych, flar alarmowych, sprzętu do łączności satelitarnej i radiowej, wodoszczelnych luków i drzwi, zestawów pierwszej pomocy medycznej, urządzeń do oczyszczenia wody w celu uzyskania wody pitnej czy relingów i poręczy pokładowych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji, czyli port macierzysty statku rybackiego. Pomoc jest przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków. Pula środków dostępnych w tym naborze wynosi 9 mln zł.

Więcej informacji na stronach: www.arimr.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.