• <
urząd_morski_gdynia_2021

W siedzibie ministerstwa dbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska W siedzibie ministerstwa dbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej
W siedzibie ministerstwa dbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

25.01.2019 Źródło: własne

W dniach 22-23 stycznia 2019 r. w siedzibie resortu odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki wodnej, zorganizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wodni oraz przedstawiciele ministerstw ds. gospodarki wodnej Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier.

Spotkanie otworzyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, a zarazem Dyrektor Wodny na Polskę.

Warsztaty służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi UE w prowadzeniu konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy. Uczestnicy spotkania przedstawili doświadczenia z konsultacji społecznych wspomnianych dokumentów.

Następnie w dyskusji omówione zostały następujące kwestie: grupy docelowe procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, warunki konsultacji, działania i środki zaangażowane w dotarcie do zainteresowanych grup, wyniki badań ilościowych i jakościowych, dobre praktyki i zalecenia, możliwe działania koordynacyjne na poziomie międzynarodowym.

Główne wnioski wynikające z dyskusji:

- należy dostosowywać język konsultacji względem grupy docelowej,
- materiał przygotowany do konsultacji powinien różnić się poziomem szczegółowości dla poszczególnych grup docelowych,
- jednym z kluczowych elementów konsultacji społecznych są bezpośrednie spotkania z interesariuszami, w formie konferencji, happeningów, etc.,
- należy szczególnie zadbać o edukację dotyczącą gospodarki wodnej, w tym przybliżenie społeczeństwu roli dokumentów planistycznych.

Uczestnicy zadeklarowali współpracę i wymianę informacji nt. procesów konsultacji w poszczególnych państwach.

Ponadto rozważano zaktywizowanie komisji dwustronnych i międzynarodowych ds. wód granicznych w proces konsultacji społecznych, zwłaszcza Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, wykorzystując takie narzędzia jak strona internetowa oraz Sekretariat Komisji.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.