• <

Urząd Morski w Gdyni przenosi niektóre procedury do sieci

ew/Urząd Morski w Gdyni

31.03.2020 09:47 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Urząd Morski w Gdyni przenosi niektóre procedury do sieci

Partnerzy portalu

Urząd Morski w Gdyni przenosi niektóre procedury do sieci - GospodarkaMorska.pl

Sytuacja zagrożenia epidemicznego niejako wymusza poszukiwania nowych rozwiązań w celu utrzymania funkcjonowania urzędów czy przedsiębiorstw. Wiele firm deleguje swoich pracowników do prac zdalnych, wprowadzane są też specjalne procedury bezpieczeństwa. W tej wyjątkowej sytuacji, również Urząd Morski w Gdyni zdecydował się na  przeprowadzenie sesji otwarcia ofert w ramach postępowania przetargowego w formie transmisji on-line.

Postępowanie przetargowe dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące rozbudowy systemu nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym.

Jak czytamy na stronie Urzędu: "W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego" Urząd Morski poinformował w oficjalnym komunikacie, że "sesja otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10:30."

Link do kanału z transmisją: https://www.youtube.com/channel/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.