• <

Sejm zajmie się tzw. projektem tarczy 4.0

ew

26.05.2020 20:43 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Sejm zajmie się tzw. projektem tarczy 4.0 - GospodarkaMorska.pl

Sejm w środę rozpocznie posiedzenie; posłowie mają zająć się projektem ustawy ws. tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Projekt oprócz przepisów ws. pomocy w spłacie kredytów przewiduje zmiany np. w kwestii urlopów. Izba ma się też zająć wnioskiem o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina.

Zgodnie z harmonogramem Sejmu, obrady będą trwać trzy dni, rozpoczną się w środę, będą kontynuowane w czwartek po czym nastąpi tygodniowa przerwa i obrady zostaną dokończone w środę, 3 czerwca.

Obrady prawdopodobnie rozpoczną się od przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Drugie czytanie wstępnie zaplanowane jest na czwartek.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zakłada uruchomienie ponad 560 mln zł dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez koronawirusa.

Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do kredytów zaciąganych przez firmy, które zostały dotknięte skutkami koronawirusa. W tym roku na dopłaty ma zostać przeznaczone blisko 300 mln zł; w 2021 r. ma być to 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Nowe przepisy mają również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. CIR podkreślało w komunikacie, że taka ochrona jest konieczna, kiedy ze względu na koronawirusa, wycena polskich firm może być szczególnie niska. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa UOKiK.

Nowe przepisy obejmą m.in. spółki publiczne i sektory gospodarcze związane np. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Oprócz przepisów dot. pomocy w spłacie kredytów, nowa ustawa antykryzysowa wprowadza szereg zmian w innych obszarach życia, m.in. w kwestii urlopów. W myśl propozycji pracodawca bez zgody pracownika będzie mógł wysłać go na urlop. "W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu" - głosi jeden z artykułów ustawy.

Projekt przewiduje również wydłużenie do 28 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Dotychczas zasiłek ten przewidziany był do 14 czerwca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Inna z kolejnych zmian proponowanych w tarczy 4.0 dotyczy samorządów. "Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80 proc. wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym" - głosi projekt ustawy. W kolejnym przepisie określono, że w trakcie roku budżetowego kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 80 proc. planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu; zmiany mają m.in. umożliwić powołanie przedstawicieli Sejmu do komisji ds. zwalczania pedofilii. Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przyjęła we wtorek z poprawkami projekt uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się siedmiu członków - trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Swoich przedstawicieli do komisji powołali już prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka.

W głosowaniach posłowie mają zdecydować ws. wprowadzenia do porządku obrad pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A. Posłowie zdecydują też, czy izba wysłucha informacja ministra sprawiedliwości na temat wdrażania zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Wstępnie na czwartek wieczór zaplanowane jest rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską. We wniosku o odwołanie Sasina czytamy m.in., że jest on "wyrazem sprzeciwu wobec działań ministra, w szczególności w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.". "Działania podejmowane przez wicepremiera Jacka Sasina doprowadziły do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce" - podkreślili autorzy dokumentu.

W środę, 3 czerwca Sejm ma wstępnie zająć się stanowiskiem Senatu wobec ustawy o przeprowadzeniu wyborów w 2020 r. 12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Nad ustawą pracuje Senat; we wtorek zajmowały się nią trzy połączone komisje, które przerwały posiedzenie do poniedziałku. Cała izba ma procedować ustawę na posiedzeniu, którego zwołanie zapowiedział marszałek Senatu na poniedziałek, wtorek i środę w przyszłym tygodniu.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.