• <

Projekty rozporządzeń dot. likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku zostaną rozpatrzone przed komisją prawniczą

Strona główna Prawo, polityka Projekty rozporządzeń dot. likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku zostaną rozpatrzone przed komisją prawniczą
Projekty rozporządzeń dot. likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku zostaną rozpatrzone przed komisją prawniczą - GospodarkaMorska.pl

mb

02.12.2019 Źródło: PAP

Od kwietnia 2020 r. Urząd Morski w Słupsku przestanie istnieć, jeśli zmienione i uzupełnione projekty dwóch rozporządzeń ministra gospodarki i żeglugi śródlądowej wejdą w życie. Te czekają już tylko na rozpatrzenie przez komisję prawniczą i podpis ministra.

Proces legislacyjny nad projektami rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich trwa od 13 listopada 2019 r. Obecnie zmienione projekty, uwzględniające wniesione uwagi, czekają na rozpatrzenie przez komisję prawniczą i podpis ministra.

W wyniku uzgodnień międzyresortowych uwagi do projektów rozporządzeń zgłosiły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji. Te dotyczyły m.in. trybu wprowadzania zmian (projekty zakładały pierwotnie, że słupska jednostka zostanie zniesiona 1 stycznia 2020 r. - PAP) oraz niedostatecznego uzasadnienia konieczności zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zgodnie z zapisami zmienionych projektów rozporządzeń i opublikowanych m.in. w serwisie RCL słupska jednostka ma przestać istnieć od 1 kwietnia 2020 r. W Polsce pozostaną dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Ich zasięg terytorialny w pasie nabrzeżnym będzie sięgał odpowiednio od wschodniej granicy państwa do granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz od tej granicy do zachodniej granicy państwa. Wskazany w projekcie południk wyznaczy granicę kompetencji na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, w strefie przyległej, wewnętrznej strefie ekonomicznej, w portach i przystaniach.

Z zapisów projektu rozporządzenia dotyczącego likwidacji UM w Słupsku wynika, że sprawy wszczęte i niezakończone przed 1 kwietnia 2020 r. przez urząd, jego wierzytelności i zobowiązania zostaną podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie. Według właściwości terytorialnej użytkować będą też mienie Skarbu Państwa będące obecnie w dyspozycji słupskiego urzędu.

Zatrudnieni obecnie w słupskiej jednostce, świadczący pracę na terenie woj. zachodniopomorskiego, staną się od stycznia pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a ci pracujący w Pomorskiem - Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, po jego wejściu w życie nie dojdzie do redukcji zatrudnienia wśród dotychczasowych pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku, zdecydowana większość będzie wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy – w kapitanatach portów, bosmanatach, obwodach ochrony wybrzeża. Pozostali pracownicy mają znaleźć zatrudnienie w planowanych do utworzenia delegaturach m.in. w Kołobrzegu i Słupsku oraz innych terenowych komórkach organizacyjnych pozostałych urzędów morskich.

Projektodawca zaznaczył, że obowiązek wydania rozporządzeń wynika z przepisów ustawy o obszarach morskich i podjętych przez ministerstwo działań, których celem jest reorganizacja struktury terenowej administracji morskiej. Rozporządzenia, według projektodawcy, nie będą miały negatywnych skutków społeczno-gospodarczych oraz wpływu na działanie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Apel do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka o zaniechanie zamiaru likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku podjęli na listopadowej sesji słupscy radni. Stosowne uchwały przyjęły też rady Darłowa czy Ustki.

Urząd Morski w Słupsku zarządza ponad 170 km wybrzeża polskiego. Zatrudnia blisko 300 osób. W samej słupskiej centrali urzędu pracuje ponad 100 osób.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 41,56 $ baryłka  0,14% 15:57
 Cyna 17998,00 $ tona -0,70% 22 wrz
 Cynk 2472,00 $ tona -0,40% 22 wrz
 Aluminium 1744,00 $ tona -0,46% 22 wrz
 Pallad 2208,30 $ uncja  -1,17% 15:57
 Platyna 826,65 $ uncja  -0,87% 15:57
 Srebro 22,39 $ uncja  -2,23% 15:57
 Złoto 1862,80 $ uncja  -0,20% 15:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.