• <

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z perspektywą stabilną

ew

12.12.2019 15:37 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z perspektywą stabilną

Partnerzy portalu

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z perspektywą stabilną - GospodarkaMorska.pl

O pozytywnej decyzji agencji Fitch Ratings zadecydowały między innymi działania PGNiG na rzecz dywersyfikacji źródeł i kierunków importu gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów.

– Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania, które doprowadziły do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w bardziej regulowanych sektorach. Jest to kolejny silny sygnał umacniający naszą pozycję jako wiarygodnego partnera biznesowego.

W uzasadnieniu decyzji o podwyższeniu ratingu z BBB- do BBB, Fitch zaznaczył, że postępy w dywersyfikacji portfela importowego gazu zapewnią PGNiG większą elastyczność biznesową i ograniczą negatywne skutki wysokich kosztów importu gazu. Agencja wskazała na nierynkową formułę cenową kontraktu jamalskiego jako jeden z powodów słabszych wyników Spółki w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2017-2019. Już zrealizowane i planowane działania na rzecz dywersyfikacji, w tym decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego, o której PGNiG zawiadomiło Gazprom 15 listopada 2019 roku, powinny w kolejnych latach doprowadzić do poprawy wyników finansowych Spółki.

Fitch podkreślił również korzyści, jakie PGNiG odnosi dzięki poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Zdaniem Agencji, własne wydobycie pozwala Spółce nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, ale także ograniczyć ogólne koszty pozyskania gazu spowodowane wysoką ceną importu paliwa. Ponadto, zmienność wyników w segmentach wydobywczym i obrotu jest ograniczana dzięki stabilności segmentów regulowanych, takich jak dystrybucja gazu i wytwarzanie ciepła.

– Agencja Fitch pozytywnie ocenia pionową integrację działalności Grupy Kapitałowej PGNiG na rynku gazu oraz jej zdolność do realizowania zamierzeń inwestycyjnych. Podstawą naszej stabilności finansowej jest odpowiednie połączenie w ramach Grupy segmentów regulowanych z działalnością segmentów wydobywczego i obrotu. Silna pozycja finansowa, dostępne źródła finansowania i odpowiednia elastyczność działalności są ważnymi argumentami za podniesieniem oceny wiarygodności kredytowej – powiedział Michał Pietrzyk, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. finansowych.

Fitch utrzymał dla ratingu PGNiG perspektywę stabilną.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.