• <

BIEC: mniejsze oczekiwania dotyczące wzrostu cen

ew

15.06.2020 07:13 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska BIEC: mniejsze oczekiwania dotyczące wzrostu cen

Partnerzy portalu

BIEC: mniejsze oczekiwania dotyczące wzrostu cen - GospodarkaMorska.pl

Konsumenci i przedstawiciele firm produkcyjnych znacznie ograniczyli swe oczekiwania dotyczące wzrostu cen - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) obniżył się w czerwcu o 1,8 pkt, po raz czwarty z kolei.

Jak wyjaśnia BIEC, wskaźnik ten prognozuje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. W czerwcu 2020 r. obniżył się o 1,8 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca (zgodnie z danymi BIEC, za kwiecień WPI wyniósł 71,3 pkt, a za maj 69,5 pkt).

"Był to czwarty z kolei i jednocześnie najsłabszy spadek wskaźnika a wiele wskazuje na to, że może to być jeden z ostatnich spadków w tej serii" - czytamy w komentarzu BIEC.

W raporcie zauważono, że w miarę odblokowywania gospodarki, w drugiej połowie tego roku mogą powrócić tendencje proinflacyjne. Zależeć to będzie od tempa odradzania się popytu krajowego i zagranicznego oraz kosztów ponoszonych przez uczestników rynku w związku z zaostrzonymi rygorami sanitarnymi. Kluczowe również dla przyszłych tendencji inflacyjnych i poziomu wskaźnika CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą ceny usług.

"Na razie jednak zarówno konsumenci, jak i przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, znacznie ograniczyli w stosunku do poprzedniego miesiąca swe oczekiwania na wzrost cen. Pandemia i nagłe zamknięcie gospodarki w pierwszym odruchu nadmiernie pobudziły obawy obydwu tych grup o wzrost inflacji. Jednak już majowe badania przyniosły ich korektę" - wyjaśniono.

Zgodnie z komunikatem wskaźnik oczekiwań konsumentów spadł z ok. 63 punktów w kwietniu br. do ok. 43 pkt. w maju. Jeszcze wyraźniej widoczne są tendencje dezinflacyjne w przypadku przedsiębiorców. Na początku tego roku wśród menadżerów firm przeważali ci, którzy planowali podwyżki (przewaga rzędu 20 punktów procentowych wobec odsetka firm planujących obniżki cen).

Dodano, że w kwietniowych i majowych badaniach proporcje te uległy całkowitemu odwróceniu i obecnie przeważają firmy planujące w najbliższym czasie obniżki (przewaga rzędu około 5 pkt proc wobec odsetka firm planujących podwyżki).

"Spadkową tendencję cen dominującą wśród producentów potwierdzają wartości wskaźnika cen PPI (cen producentów - PAP). Jego średnioroczna wartość drugi miesiąc z rzędu jest ujemna" - napisano.

BIEC zauważa, że na światowych rynkach surowcowych również nie widać wyraźnych tendencji do wzrostu cen. Co prawda wskaźnik cen surowców publikowany przez IMF wzrósł nieco na koniec maja br. w stosunku do sytuacji z końca kwietnia, jednak stało się to głównie za sprawą lekkiego odbicia cen ropy naftowej z jej rekordowo niskiego poziomu w kwietniu br. oraz drożejącymi surowcami matali szlachetnych, co w okresach niepewności jest zjawiskiem normalnym. Ceny surowców żywnościowych zachowują się stabilnie.

Według biura niewielkie osłabienie złotego względem euro i dolara w okresie marzec-maj br. nie powinno mieć wpływu na kształtowanie się cen towarów importowanych, tym bardziej, że w okresie tym zawieranie wielu nowych transakcji zostało wstrzymane.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.