• <
nauta_2024

10. rocznica utworzenia Rady Budowy Okrętów

rk

01.03.2023 11:51 Źródło: OBR-CTM

Partnerzy portalu

10. rocznica utworzenia Rady Budowy Okrętów - GospodarkaMorska.pl
OBR - CTM

Przedstawiciele firm i instytucji z branży morskiej oraz samorządowcy spotkali się w siedzibie stoczni Remontowa Shipbuilding. S.A. w Gdańsku, w związku z dziesięcioleciem działalności inicjatywy.

Rocznica była okazją do podsumowań stanu morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz budownictwa okrętów w kraju. W ciągu ostatnich kilku lat ten sektor stoczniowy zaczął bardzo dynamicznie się rozwijać, gdyż właściwie co roku ma miejsce ceremonia wodowania bądź pierwszego podniesienia bandery na jednostkach morskich. Wśród nich można wymienić przede wszystkim niszczyciele min proj. 258, wprowadzone do służby w latach 2017-2023. W tym czasie polska Marynarka Wojenna otrzymała także sześć jednostek pomocniczych, holowników proj. B860. Ponadto w sierpniu odbędzie się ceremonia cięcia blach pod budowę prototypowej, wielozadaniowej fregaty programu Miecznik (pierwszej z planowanych trzech), a w niedługim czasie ruszą prace związane z kolejnymi zamówieniami, jak choćby trzema kolejnymi niszczycielami min proj. 258 i dwoma okrętami rozpoznania radioelektronicznego programu Delfin.

Wśród uczestników wydarzenia byli członkowie Rady Budowy Okrętów, gospodarze spotkania z Stoczni Remontowa Shipbuilding. S.A., przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A, członkowie wyższej kadry dowódczej polskiej Marynarki Wojennej (w tym Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego) oraz samorządowcy z Rady Miasta Gdańska.

Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank) utworzoną w 2012 roku. Jej głównym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych polskiej Marynarki Wojennej.  Promuje morski rodzaj sił zbrojnych w społeczeństwie, z uwzględnieniem kręgów politycznych i gospodarczych. Działania Rady mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego i współpracujących z nim małych i średnich przedsiębiorstw. Stawia sobie za cel uświadomienie niezwykle ważnej roli, jaką pełni polska Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa narodowego, zakresie skutecznej realizacji militarnych (w tym w ramach NATO) i gospodarczych interesów Polski na świecie.

Gospodarka Morska
OBR-CTM

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.