• <

ZE PAK zakupi od Ørsted Wind Power 5 spółek projektowych

sg

09.08.2022 23:40
Strona główna Energetyka Morska, Offshore ZE PAK zakupi od Ørsted Wind Power 5 spółek projektowych

Partnerzy portalu

ZE PAK zakupi od Ørsted Wind Power 5 spółek projektowych - GospodarkaMorska.pl

ZE PAK oraz Ørsted Polska wystąpiły wspólnie o pięć pozwoleń lokalizacyjnych w ramach drugiej fazy rozwoju morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Porozumienie o partnerstwie firmy zawarły w marcu tego roku. Teraz spółki zawarły umowę ramową oraz aneks do umowy wspólników.

Polska spółka ZE PAK, która ma ambitny plan dekarbonizacji, przestawiła raport bieżący, w którym czytamy:

„Na podstawie Umowy Ramowej oraz Aneksu, Spółka oraz ORS („Strony”) postanowiły w szczególności o dokonaniu serii podwyższeń kapitałów zakładowych w siedmiu spółach projektowych, w wyniku których nastąpi zmiana ilości udziałów, które będą przysługiwać Stronom w tych spółkach, przy zachowaniu nadal wspólnej kontroli Stron nad tymi spółkami projektowymi oraz wspólnego ich finansowania.”

Większe udziały dla ZE PAK. Do tej pory spółki posiadały po 50% udziałów.

„Zgodnie z Umową Ramową, w przypadku uzyskania przez którąkolwiek ze Spółek ORS pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, prowadzonym zgodnie z art. 27d i nast. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej („Pozwolenie”), Spółce będzie przysługiwać prawo do żądania ponownego podwyższenia kapitału zakładowego danej Spółki ORS, w ramach którego wszystkie nowe udziały zostaną objęte przez Spółkę. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego danej Spółki ORS, Spółka oraz ORS będą posiadać po 50% udziałów w danej Spółce ORS. W przypadku niezgłoszenia przez Spółkę żądania podwyższenia kapitału zakładowego, po uzyskaniu Pozwolenia przez daną Spółkę ORS, ORS będzie przysługiwać prawo do wykupienia wszystkich udziałów w danej Spółce ORS posiadanych przez Spółkę. W odniesieniu do Spółek ZE PAK takie prawo żądania ponownego podwyższenia kapitału zakładowego nie zostało przewidziane” – czytamy w komunikacie.


Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.