• <
siemens_gamesa_2022

Zachodniopomorskie walczy o offshore

jm

21.09.2021 12:03 Źródło: Biuro Prasowe UMWZ
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Zachodniopomorskie walczy o offshore

Partnerzy portalu

Zachodniopomorskie walczy o offshore - GospodarkaMorska.pl
Fot. Biuro Prasowe UMWZ

Zachodniopomorski Klaster Morski i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej zainicjowały program Zachodniopomorskie_Offshore 2027, który ma wzmocnić udział lokalnych firm w budowie łańcucha dostaw do farm wiatrowych.

Zachodniopomorskie_Offshore 2027 ma za zadanie umocnienie roli regionalnych firm sektora offshore, ułatwienie ich współpracy i promocję na nowych rynkach. Przy jego pomocy samorząd chce wykorzystać szanse tworzone przez tworzący się sektor energetyki morskiej. 20 września w Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisany został list intencyjny w sprawie uruchomienia programu.

– Od wielu lat Polska ma aspiracje rozwijać farmy wiatrowe, nie tylko na lądzie, ale również na morzu. Te plany nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Niestety, zauważyliśmy, że polityka rządu koncentruje się na wykorzystaniu województwa pomorskiego, co – mówiąc eufemistycznie – stanowi przedmiot naszego niezadowolenia. Uważamy, że mamy gigantyczny potencjał, żeby rozwijać nasze kompetencje w zakresie zarówno inwestycji na farmach offshorowych, jak i w zakresie serwisowania farm, które powstaną w przyszłości – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego Zachodniopomorskie_Offshore 2021. – Na Pomorzu Zachodnim dorobiliśmy się naprawdę bardzo silnego Klastra Energii Wiatrowej, jesteśmy największym producentem energii wiatrowej w Polsce i tej palmy pierwszeństwa nie zamierzamy nikomu oddawać. Firmy z tego sektora funkcjonują u nas już od wielu lat. Są to firmy renomowane, liderzy branżowi, dlatego postanowiliśmy wspólnie z władzami samorządowymi rozpocząć działania, które mają zmierzać do wykorzystania naszych zasobów i potencjału, jaki dają nasze kluczowe porty.

Pomysłodawcą programu Zachodniopomorskie_Offshore 2027 jest dr inż. Andrzej Montwiłł, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Główne cele programu to wzmacnianie gospodarki Pomorza Zachodniego, jak największy udział lokalnych firm w budowie i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, wykorzystanie potencjału regionalnych uczelni.

Plan rozwoju sektora wind offshore w Województwie Zachodniopomorskim dotyczy lat 2021-27, ale przewiduje kontynuację do 2040 roku. Obejmuje on kilka segmentów: konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logistykę, serwis i remonty, energetykę morską, materiały, edukację, B+R+I. Celem jest stworzenie zachodniopomorskiego środowiska offshore – sieciowego układu powiązań samorządów, ARMS, IOB, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością w sektorze wind offshore.

– Morze Bałtyckie jest jednym z najlepszych akwenów do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Kwestia głębokości, wietrzności – tłumaczył dr inż. Andrzej Montwiłł. – Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada budowę w naszej części Bałtyku farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 11 GW. Do roku 2030 ma być 5,9 GW. Pierwsza faza rozwoju dotyczy ławicy słupskiej, ale kolejne będą szły na zachód: Kołobrzeg, Darłowo, Świnoujście. I warto podkreślić, że najlepsze warunki do obsługi farm wiatrowych na Bałtyku ma świnoujski port, można go najłatwiej dostosować do potrzeb instalacyjnych.

Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego podkreślał, że rozwój sektora offshore, w tym wind offshore, to nie tylko budowa i instalowanie wielkich konstrukcji na morzu, ale również budowa specjalistycznych jednostek pływających czy budowa sieci przesyłowych i magazynów energii.

– Nasz port od lat przygotowuje się do programu budowy farm wiatrowych. Niestety, w Krajowym Planie Odbudowy zabrakło miejsca dla Kołobrzegu. Liczymy na to, że udział w przedsięwzięciu zainicjowanym przez pana marszałka, sprawi, że nasz głos będzie bardziej słyszalny. I że środki finansowe na małe porty, takie jak Kołobrzeg, pozwolą przystosować je do serwisowania farm budowanych na Bałtyku – mówiła Ewa Pełechata, Zastępca prezydenta Kołobrzegu. – To olbrzymia szansa dla miasta. Jako największe uzdrowisko w Polsce nie możemy rozwijać przemysłu, natomiast port morski może się rozwijać.

– Naszym pierwszym wspólnym działaniem będzie przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej dla wind offshore. Mam na myśli zarówno tereny inwestycyjne, miejsca pod specjalistyczne usługi, ale także bazę danych zachodniopomorskich firm zdolnych do współpracy z tym sektorem – zapowiada Jacek Wójcikowski z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego WZ. – Uzbrojeni w taką ofertę nie zawahamy się jej użyć. Pojedziemy z nią do potencjalnych inwestorów w Europie Zachodniej i Północnej, nie zabraknie nas na branżowych konferencjach i targach.

Zadaniem CIG w ramach programu „Zachodniopomorskie_Offshore 2027” będzie m.in. pomoc w pozyskiwaniu inwestorów z sektora offshore, prezentacja potencjału zachodniopomorskich firm na zagranicznych rynkach, m.in. w Skandynawii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.