• <
KONGSBERG_2023

WSRTI: Dwunastu czołowych armatorów chce wspomóc odpowiedzialne złomowanie statków

20.05.2021 10:48 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki WSRTI: Dwunastu czołowych armatorów chce wspomóc odpowiedzialne złomowanie statków

Partnerzy portalu

WSRTI: Dwunastu czołowych armatorów chce wspomóc odpowiedzialne złomowanie statków - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pxhere under the CC0 Creative Commons license

Inicjatywa Przejrzystości Recyklingu Statków (SRTI) prowadzona przez Inicjatywę Zrównoważonej Żeglugi (SSI) osiągnęła liczbę 3439 statków, których właściciele i operatorzy są częścią odpowiedzialnego programu recyklingu statków.

Roczne sprawozdanie z postępu prac SRTI zestawia dane od dwunastu głównych armatorów, które w porównaniu z raportem opublikowanym w 2020 roku, obejmującym dane z dziewięciu firm posiadających 2433 statki uczestniczące w projekcie, pokazują, że projekt posuwa się naprzód.

W ubiegłym miesiącu do inicjatywy dołączyło trzech nowych sygnatariuszy z sektora ubezpieczeń i armatorów: Swiss Re Corporate Solutions, American Hellenic Hull Insurance Company oraz pierwsza firma żeglugowa z Japonii, NYK Line, co zwiększyło łączną liczbę sygnatariuszy do 29.

Dołączenie NYK Line zwiększa całkowitą liczbę statków objętych inicjatywą do ponad 3400 w wielu segmentach, w tym w kontenerowców, tankowców, masowców, samochodowców i wycieczkowców.

Inicjatywa otrzymała dofinansowanie z projektu Engineering X Safer End of Engineered Life i duńskiego Orient’s Fond, wspierając ciągły postęp i przyszły rozwój SRTI.

Dane ujawniane przez armatorów SRTI

Wkraczając w trzeci rok swojej działalności, SRTI rozpoczęła pierwsze rozszerzenie kwestionariusza, który ma odzwierciedlić rozwój branży i zapewnić, że właściciele statków ujawniają dane na podstawie zestawu solidnych i istotnych pytań, zwiększając świadomość obecnego stanu odpowiedzialnego recyklingu statków.

Wspomniany wyżej kwestionariusz został rozszerzony, aby odzwierciedlić ogólny postęp w branży i dostarczyć dodatkowe informacje do przepisów krajowych i regionalnych, takich jak ustawa o recyklingu statków z 2019 roku i konwencja z Hongkongu.

Raport kompiluje i przedstawia corocznie aktualizowane dane z pięciu tematów:

    • polityka i standardy;
    • sprzedaż posiadanych statków;
    • umowy dotyczące recyklingu statków;
    • inwentaryzacja materiałów niebezpiecznych (IHM) i dokumentacja dotycząca recyklingu statków; i
    • zasady i standardowe wdrażanie.


etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.