• <
mewo_2022

Więcej niż myślisz. Rosnący apetyt Azji na LNG

30.06.2021 07:55
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Więcej niż myślisz. Rosnący apetyt Azji na LNG

Partnerzy portalu

Więcej niż myślisz. Rosnący apetyt Azji na LNG - GospodarkaMorska.pl
Wikimedia Commons na licencji CC BY-SA 3.0

Azja stanowi największy rynek zbytu dla LNG, zaś zgodnie z prognozami, kontynent azjatycki będzie odpowiadać za 75 procent globalnego rynku LNG do końca dekady. Chiny stają się świadomym liderem w imporcie LNG, zaś inne kraje rozbudowują swoją infrastrukturę, co sprawia, że sektor będzie dalej się rozwijać.

Wzrost zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny (LNG) w Azji stanowi za jeden z najważniejszych czynników dla rozwoju światowego przemysłu gazowego. W sytuacji, w której popyt na LNG w wielu częściach świata jest zmniejszony za sprawą spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią, to właśnie rynek azjatycki jest najbardziej perspektywicznym rynkiem zbytu dla dostawców LNG. Przewiduje się, że kontynent azjatycki będzie stanowił 75 procent globalnego rynku LNG do końca dekady.

Chiny stanowią na najszybciej rozwijającym się rynek LNG na świecie, jak również najliczniejszy ze względu na liczbę odbiorców. Prócz tego możemy wyróżnić innych czołowych importerów LNG, którzy znajdują się w Azji, a mianowicie Japonię, Koreę Południową oraz Tajwan. Również inne kraje azjatyckie wyróżniają się potencjałem dalszego wzrostu zapotrzebowania dla LNG. 

Azja chce więcej i więcej

Zapotrzebowanie gospodarcze i polityka progazowa krajów azjatyckich powoduje rosnący popyt na LNG. 

Ponieważ LNG należy do niskoemisyjnych surowców, azjatyccy nabywcy dbając o środowiskowo, chętnie inwestują w rozwój sektora LNG. Rosnący nacisk Azjatów na bardziej ekologiczne LNG sprawia, że coraz więcej azjatyckich nabywców będzie oczekiwać od dostawców danych dotyczących emisji dwutlenku węgla związanych z transportem  ładunków.

Dla przykładu, koreańska polityka ograniczania zużycia węgla w sektorze energetycznym wspiera rosnący udział gazu w sektorze energetycznym. Zgodnie z długoterminową strategią energetyczną, Korea Południowa do 2034 roku zamknie na stałe 30 elektrowni węglowych, czyli połowę z 60 obecnie działających. Korea jest trzecim co do wielkości importerem LNG na świecie ze średnim rocznym wzrostem konsumpcji LNG na poziomie 1 procenta.

Co tyczy Indii, słabe wyniki indyjskiego krajowego sektora gazowego w 2020 roku pozwoliły na zwiększenie udziału importu LNG w lokalnym rynku, który wzrósł o ponad 13 procent, pomimo ogólnego wzrostu zużycia gazu o zaledwie 2 procent. 

Azja Południowo-Wschodnia odpowiadała za około 5 procent światowego popytu na LNG w 2020 roku. Według Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), w 2030 roku udział ten ma wzrosnąć do około 13 procent, napędzając światowy popyt. Na Filipinach, przedsiębiorstwo First Gen rozpoczęło w tym roku budowę wartego 300 mln dolarów terminalu LNG w Batangas, usytuowanego w południowej części głównej wyspy Luzon. Ten zakrojony na szeroką skalę projekt jest pierwszym tego typu w tym kraju. W innym państwie Azji Południowo-Wschodniej, Wietnamie, grupa Petrovietnam, największa państwowa spółka naftowa, planuje uruchomić terminal LNG w prowincji Ba Ria-Vung Tau już w 2022 roku. 

Co godne odnotowania, LNG nie jawi się jako jedyny wybór krajów azjatyckich w kontekście surowców energetycznych. 

W Bangladeszu i Tajlandii może pojawić się konkurencja ze strony węgla. W innych krajach węgiel stanowi kluczowe paliwo w produkcji energii i przy prawdopodobnym znacznym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną zakres, w jakim będzie ona dostarczana przez węgiel, gaz lub źródła odnawialne, może ulec zmianie. 

Należy oczekiwać, że wraz z rozbudową infrastruktury do odbioru LNG, udział gazu jako paliwa będzie rósł, tak jak to ma miejsce w przypadku światowego odbiorcy, jakim są Chiny.

Chiny znów największe

Globalny popyt na LNG wzrósł o 1 procent rok do roku do 359 mln ton w 2020 r., pomimo pandemii COVID. Import LNG z Azji wzrósł o 3,5 procent w tym okresie, podczas gdy import z Europy spadł o 4 procent.

Popyt na LNG w Chinach był napędzany przez silne ożywienie gospodarcze i wyższy popyt zimowy w minionym roku. Popyt na LNG w Chinach wzrósł o 13,5 procent rok do roku do 68 MTPA w 2020 roku, co stanowiło dwukrotny wzrost popytu o 6 procent w 2019 roku. Import LNG w Chinach po perturbacjach spowodowanych walką z pandemią COVID-19 powrócił do normy i wzrósł do 8 mln ton miesięcznie w grudniu (96 MTPA).  W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego wzrosła o 14 procent w ujęciu rok do roku. Silne zapotrzebowanie na energię elektryczną było kluczowym czynnikiem wzrostu importu LNG.

W związku z tym, że rosyjski gaz przesyłowy jest obecnie najtańszą opcją importu dla Państwa Środka, należy oczekiwać dalszego wzrostu importu rosyjskiego gazu w miarę wzrostu podaży konkurencyjnej cenowo i rozbudowy krajowych gazociągów. Jednak to nadal nie wystarczy, aby zaspokoić przewidywany popyt. Chiny potrzebują znacznej ilości LNG, aby utrzymać wzrost popytu krajowego. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie krajowego rynku, wydaje się pewne, że Chiny staną się największym importerem LNG na świecie.

Konkluzje

Wraz z dalszym wzrostem popytu na LNG w Azji i spowolnieniem dostaw LNG na świecie, konkurencja o azjatycki rynek LNG będzie się nasilać, zmniejszając dostępność LNG dla Europy.

Aby import LNG mógł odnieść sukces, nawet jeśli bilans podaży i popytu wskazuje na rosnące zapotrzebowanie, to kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie infrastruktury, która w części krajów azjatyckich nie jest wystarczająca. Z tej przyczyny w wielu krajach Azji, rozwój potencjalnego importu LNG jest znacząco opóźniony w stosunku do potencjalnego zapotrzebowania. Dostrzegając braki infrastrukturalne, szereg państw Azji dokonuje inwestycji w budowę terminali LNG, co świadczy, że sektor LNG w regionie będzie się dynamicznie rozwijać.

Zdolność produkcyjna światowych stoczni może nie być wystarczająca do bieżącego zaspokojenia gwałtownego popytu na gazowce LNG. Wzrost popytu będzie wymagał budowy znacznie większej liczby gazowców, co czyni ten segment branży stoczniowej perspektywicznym w długofalowej perspektywie.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.