• <
nauta_2024

W AGH ruszył polsko-norweski projekt EnerGizerS

23.10.2020 14:26 Źródło: Forum Akademickie

Partnerzy portalu

W AGH ruszył polsko-norweski projekt EnerGizerS - GospodarkaMorska.pl
fot. AGH

Wykorzystanie czystej i ekologicznej energii geotermalnej przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych jest głównym celem projektu badawczego EnerGizerS realizowanego przez polsko-norweskie konsorcjum, na którego czele stoi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi „CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply”, zainaugurowano  na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego głównym celem jest podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu poprzez wykorzystanie czystej i ekologicznej energii geotermalnej przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. W ramach prac badawczych przeprowadzona zostanie analiza efektywności funkcjonowania instalacji EGS–CO2 w warunkach polskich oraz norweskich. Projekt zakłada stworzenie zaawansowanego modelu funkcjonowania niekonwencjonalnej instalacji geotermalnej do produkcji energii elektrycznej lub/i cieplnej, przy jednoczesnej możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w zbiorniku petrogeotermalnym. Charakterystyka skał zbiornikowych zostanie przeprowadzona na podstawie wyników kompleksowych badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych, takich jak badania petrofizyczne, termiczne czy mechaniczne. Wyniki testów laboratoryjnych zostaną wykorzystane do modelowania matematycznego, w tym modelowania geologicznego, modelowania procesu szczelinowania oraz symulacji zatłaczania i eksploatacji CO2. Projekt zakłada także eksperymentalne określenie właściwości i zachowania się płynu roboczego CO2 w systemach geotermalnych oraz modelowanie pracy układów napowierzchniowych.

– Ze względu na odmienne uwarunkowania geologiczne, prawne czy środowiskowe panujące w krajach partnerskich, każdy z rozważanych przypadków będzie charakteryzował się odmiennymi parametrami. Wszystkie wykonane badania i analizy będą stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny techniczno-ekonomicznej i środowiskowej proponowanej technologii do zastosowania w systemach energetycznych Polski i Norwegii – tłumaczą naukowcy biorący udział w projekcie.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu tematyki geotermalnej oraz sekwestracji dwutlenku węgla pozwoli na wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań dla instalacji EGS–CO2. Instalacje takie stanowią rozwiązania innowacyjne na rynkach światowych i nie są dotychczas powszechnie stosowane.

Na czele polsko-norweskiego konsorcjum realizującego przedsięwzięcie stoi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, z ramienia której projektem kieruje dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH. Na co dzień zajmuje się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności badaniami związanymi z oceną zasobów geotermalnych w różnych rejonach Polski oraz analizą możliwości ich utylitarnego wykorzystania. W kręgu zainteresowań badaczki jest również modelowanie geologiczne w badaniach geotermalnych i naftowych. Prof. Sowiżdżał zajmuje się krajowymi i międzynarodowymi projektami dotyczącymi wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz problematyki naftowej. Należy do zespołu realizującego projekt budowy i rozwoju Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

Partnerami naukowymi AGH są: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, SINTEF Energi AS i NTNU Norwegian University of Science and Technology. W projekcie, który zaplanowano do 2023 roku, bierze też udział partner przemysłowy: firma Exergon sp. z o.o. Całkowity budżet EnerGizerS to 5,9 mln zł, z czego blisko 5,8 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy norweskich w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu POLNOR 2019.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.