• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica otwierają studia podyplomowe związane z offshore [WIDEO]

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica otwierają studia podyplomowe związane z offshore [WIDEO]

Partnerzy portalu

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica otwierają studia podyplomowe związane z offshore [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Dwa semestry i 190 godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć z praktykami, którzy branżę offshore znają od podszewki. To wszystko w ramach nowego kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej", który 3 marca startuje na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Podpisanie umowy w sprawie powołania nowych studiów, których partnerem głównym jest PGE Baltica, odbyło się w poniedziałek 28 lutego. Wciąż są wolne miejsca w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Studia podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej", to propozycja dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy).

Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzą i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore.

– Wśród słuchaczy nie będzie osób, które dopiero się uczą, a raczej ci, którzy swoją wiedzę chcą rozszerzyć – mówi prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Nowe studia dzięki unikatowej strukturze programu łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt zarządzania ryzykiem.

– Realizacja tych studiów przyczynia się do rozwoju kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej zagrożeń i ich konsekwencji, potrafiącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające ryzyko – dodaje rektor UMG.

Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej. 

– Naszą kadrę stanowią specjaliści z bogatym dorobkiem dydaktycznym, jak i doświadczeniem z pracy przy projektach offshore a całym świecie, m.in. Danii, Niemczech, Anglii, Wietnamie, Korei Południowej, Japonii czy Tajwanie. Wśród wykładowców są m.in. kierownicy projektów, eksperci z dziedziny dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, eksperci od finansowania projektów, certyfikacji, nadzorów, kontroli i weryfikacji dokumentów technicznych, specjaliści BHP i zarządzania zasobami ludzkimi – wylicza dr hab. Agnieszka Blokus-Dziula, kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej" na UM w Gdyni.

– Zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej i menedżerskiej, ale nie tylko. Te studia są dobre także dla doradców, członków zespołów projektowych i osób biorących udział w realizacji poszczególnych etapów projektów offshorowych. 

Praktyka z pierwszej ręki. PGE Baltica partnerem głównym studiów   

– Proces budowania offshore, czyli nowej gałęzi przemysłu jest wyzwaniem zarówno dla inwestorów, jak i dla wszystkich związanych tym przedsięwzięciem. Myślę, że to właśnie teraz mamy ten moment, gdy jest pełna synergia w zakresie naszej współpracy – zauważa Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica, która jest głównym partnerem nowych studiów podyplomowych na gdyńskim uniwersytecie.

Natomiast Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w liście do władz uczelni zwrócił uwagę na fakt, że do budowy i rozwoju programu offshore potrzebne są kompetentne kadr.

– To dlatego jestem dumny z podjęcia współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, bo oznacza to, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – podkreśla prezes Dąbrowski.  

Ciekawostką jest fakt, że wśród kadry dydaktycznej programu studiów jest m.in. pracownik PGE Baltica, Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

– Ponad 20 lat pracowałem na całym świecie na statkach w przemyśle offshore. Zajmowałem się wszystkim co związane z wydobyciem ropy, gazy, układaniem kabli czy badaniami geotechnicznymi – opowiada. – Po raz pierwszy będę wykładał na uczelni i bardzo się cieszę, że już wkrótce podzielę się ze słuchaczami wiedzą praktyka. 

Do 3 marca 2022 można jeszcze wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, przesyłając zgłoszenia na adres podyplomowe@wn.umg.edu.pl. 

O Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej.

UMG jest jedyną w Polsce morską uczelnią wyższą o statusie uniwersytetu. Tworzą ją 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo–dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach. 

Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości dodatkowo prawa habilitowania. Do UMG należy również Instytut Morski – jednostka badawcza prowadząca prace badawcze na potrzeby gospodarki morskiej. 

Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich, co oznacza, że nasi studenci kształcą się zgodnie z międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez światowe organizacje morskie. Kształcenie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni realizowane jest zgodnie z założeniami Konwencji STCW wydanej przez Międzynarodową Organizację Morską. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni. 

Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU). 

UMG jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo–szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie. 

UMG oferuje praktyki na statkach, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności (morskich i lądowych), wykwalifikowana kadra naukowa i możliwość zyskania praktycznej wiedzy - to niezbity dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość. 

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.  Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.