• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelnią z nadmorskiej Odessy

17.05.2022 10:12
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelnią z nadmorskiej Odessy

Partnerzy portalu

Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelnią z nadmorskiej Odessy - GospodarkaMorska.pl
Fot. Wikipedia/ CC BY-SA 3.0

Uniwersytet Gdański współpracuje z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa. Celem podpisanej niedawno umowy jest wspieranie ukraińskiej uczelni w trudnym czasie oraz umożliwienie prowadzenia badań naukowych w różnych obszarach. 

Odeski uniwersytet istnieje od ponad 150 lat. Z Uniwersytetem Gdańskim prowadził już co prawda wspólne projekty, jednak w ostatnim czasie uczelnie zintensyfikowały współpracę. Pod koniec kwietnia rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz rektor uniwersytetu w Odessie prof. Wiaczesław Truba podpisali porozumienie o współpracy naukowej i w obszarach związanych z kształceniem studentów. 

Jak zaznaczył profesor Stepnowski, wśród pierwszych wspólnych planów jest nakłonienie Komisji Europejskiej do ponownego otworzenia istniejących i nowych partnerstw, aby umożliwić stowarzyszenie w nich zaprzyjaźnionych uniwersytetów ukraińskich. – Jak nigdy dotąd, staje się to europejską racją stanu – powiedział podczas podpisania  umowy rektor UG.

Uniwersytet Gdański ma w planie również wspieranie przyjęcia partnerskiej uczelni z Ukrainy do sojuszu nadmorskich europejskich uczelni SEA-EU.

– Chcemy aby uczelnie ukraińskie miał możliwość uczestniczenia w europejskich konsorcjach uniwersyteckich. Naszym celem jest wprowadzenie do tego grona właśnie uniwersytetu z Odessy – potwierdza dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. 

Dodajmy, że Uniwersytet Gdański należy do konsorcjum SEA-EU, które skupia sześć uczelni nadmorskich. Do tego grona należą także uczelnie z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty.

Ideą tego projektu jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego uniwersytetu europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. – Włączenie odeskiego uniwersytetu do struktury SEA-EU jest jednym z naszych celów – informuje GospodarkęMorską.pl prorektor.

Wspólne badania podczas rejsu gdańskim Oceanografem

Wśród najbliższych wspólnych projektów naukowców z Gdańska i Odessy jest między innymi rejs Oceanografem gdańskiego uniwersytetu.

– Zależy nam na wsparciu uczelni, które mają profil zbliżony pod względem badawczym, jak i strukturalnym – wyjaśnia dr hab. Arnold Kłonczyński. – Na ten rejs zabieramy badacza z Ukrainy, miejsce dla niego jest już zarezerwowane. 

Mowa o rejsie, który rozpocznie się już pod koniec maja. Potrwa on w sumie 39 dni, a na jego trasie znajdzie się 18 lokalizacji badawczych - od Morza Bałtyckiego, przez Morze Północne do Oceanu Atlantyckiego. Na pokładzie Oceanografu znajdzie się od 7 do 9 badaczy łącznie. 

Podpisanie umowy odbyło się podczas połączenia online, w obecności Senatorów Uniwersytetu Gdańskiego w czwartek 28.04.2022. 
Fot. Alan Stocki/ZP

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.