• <
escort_980x120_gif_2020

Rząd za usprawnieniem procedur przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

mj

22.02.2022 21:17
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Rząd za usprawnieniem procedur przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Partnerzy portalu

Rząd za usprawnieniem procedur przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - GospodarkaMorska.pl

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt noweli Prawa wodnego, który ma usprawnić procedury administracyjne przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

"Dotychczasowa procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, obejmująca m.in. wymóg dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jest skomplikowana i długotrwała, a także niewystarczająco uregulowana" - przekazano we wtorkowej informacji CIR.

Wyjaśniono, że po zmianie, uzyskiwanie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zostanie uproszczona i usprawniona. "W jednym urzędzie będzie można załatwić dwie sprawy – zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca" - zaznaczono. Dodano, że uproszczenie dotyczy też zakresu dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych, zmiany formy wyrażanej zgody przez gminę, skrócenia terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowania przepisów dot. odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych podkreślono, że projekt "nie ma na celu zachęcać do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż w tym zakresie nie przewiduje się zmian w postaci zachęt lub zwolnień z opłat ponoszonych z tego tytułu".

Projektowane przepisy mają doprecyzować przesłanki odmowy utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli poprzez przykładowe wskazanie ograniczeń tworzenia takich miejsc w przypadku, gdy zasadne jest utworzenie kąpieliska. Projekt będzie precyzować też długość czasu, na jaki można utworzyć takie miejsca (30 kolejnych dni a nie wybranych). Ma to doprowadzić do ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli niezgodnie z ich przeznaczeniem (zamiast kąpielisk), a także w sytuacjach, gdy wystąpią inne istotne przesłanki, w tym środowiskowe, które uzasadniają rezygnacje z utworzenia takich miejsc.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

Fot. Depositphotos

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.