• <

Zakończyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Zakończyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)
Zakończyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

18.10.2019 Źródło: własne

W dniach 14-15 października 2019 r., w Luksemburgu, odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Dyskusja podczas pierwszego dnia posiedzenia dotyczyła uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2020. Jej celem było osiągnięcie porozumienia, co do wysokości kwot połowowych stad ryb eksploatowanych komercyjnie na obszarze Morza Bałtyckiego. Zwrócono uwagę na potrzebę stosowania holistycznego podejścia do kwestii pogarszających się warunków środowiskowych na tym akwenie, mających wpływ na spadek liczebności stad ryb w Morzu Bałtyckim. Jednocześnie delegacje państw podkreśliły potrzebę wypracowania rozwiązań pozwalających na odpowiednie wsparcie finansowe sektora rybackiego UE, które uwzględniać będą negatywne skutki społeczno-gospodarcze, spowodowane przez ustalenie kwot połowowych na poziomach niższych niż w latach poprzednich. Komisja Europejska, w tym zakresie, zobowiązała się do znalezienia rozwiązań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków.

Pozostałe tematy, które zostały omówione podczas forum Rady UE dotyczyły: umowy pomiędzy Unią Europejską a Norwegią, w kontekście wymiany poglądów i przyjęcia perspektywy połowów na rok 2020. Drugą kwestią było wysłuchanie przez delegację Polską wymiany poglądów Państw członkowskich w odniesieniu do komisji ICCAT - Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego.

Rada AGRIFISH uzgodniła uzupełnienie częściowego podejścia ogólnego w sprawie wniosku dotyczącego kontynuacji Europejskiego Funduszu  Morskiego i Rybackiego po 2020 r.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28275,00 $ tona -0,44% 21 kwi
 Cynk 2793,00 $ tona -1,13% 21 kwi
 Aluminium 2344,00 $ tona 0,86% 21 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.