• <

Wsparcie Komisji Europejskiej dla rybaków w związku z pandemią koronawirusa

ew

23.03.2020 08:48 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wsparcie Komisji Europejskiej dla rybaków w związku z pandemią koronawirusa

Partnerzy portalu

Wsparcie Komisji Europejskiej dla rybaków w związku z pandemią koronawirusa - GospodarkaMorska.pl

Pandemia koronawirusa znacznie dotknęła sektory rybołóstwa i akwakultury. Komisja Europejska postanowila wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli tej branży i umożliwić państwom członkowskim udzielenie pomocy finansowej podmiotom gospodarczym dotkniętym kryzysem. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, nowe ramy prawne pozwolą na pomoc w wysokości do 120 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w tych sektorach.

Jak powiedział Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa: „Nasi rybacy hodowcy akwakultury są jednymi z pierwszych, którzy ponieśli gospodarcze konsekwencje koronawirusa, ponieważ popyt na owoce morza gwałtownie spadł. Ale pozwólcie, że powiem to głośno i wyraźnie: Unia Europejska stoi przy was w tym kryzysie. Razem możemy sprawić, że że UE utrzyma silny przemysł owoców morza i dobrze prosperujące społeczności przybrzeżne, teraz i w przyszłości. ”

Popyt na owoce morza dramatycznie spada, ponieważ detaliści, restauracje, stołówki i inni kupujący na dużą skalę ograniczają lub tymczasowo zamykają swoją działalność. Ponadto przemysł owoców morza zależy od logistyki, takiej jak miejsca lądowania, transportu i magazynowania, na które może również wpływać ewoluujący kryzys.

Tymczasowe ramy prawne stworzone przez KE umożliwią państwom członkowskim wsparcie przedsiębiorców, w formie dotacji lub ulg podatkowych. W wielu przypadkach może to oznaczać różnicę między działaniami trwale zamykającymi a długoterminowym przetrwaniem firm i tysięcy miejsc pracy. Po powiadomieniu przez państwo członkowskie o środkach, Komisja wprowadziła procedury umożliwiające bardzo szybką ocenę i podejmowanie decyzji.

Wpływ tych środków wykracza daleko poza sektory rybołówstwa i akwakultury. Korzyści odniosą także przedsiębiorstwa z szeroko pojętej niebieskiej gospodarki - od biotechnologii po turystykę, ponieważ w nadchodzących tygodniach i miesiącach w całej Unii odczuwalne będą pogarszające się warunki gospodarcze i ograniczenia w ruchu.

Pomoc będzie można przyznać do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwom, które znajdą się w trudnej sytuacji w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa.

Zaproponowane środki pomocy są w pełni zgodne ze wspólną polityką rybołówstwa UE, która promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów oceanicznych. Pomoc nie będzie miała zastosowania do działań wyraźnie wykluczonych z pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.