• <

MSC dodatkowo wzmacnia niezależną, ekspercką recenzję oceny rybołówstwa

PMK

08.08.2017 10:29 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo MSC dodatkowo wzmacnia niezależną, ekspercką recenzję oceny rybołówstwa
MSC dodatkowo wzmacnia niezależną, ekspercką recenzję oceny rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

MSC (Marine Stewardship Council) dodatkowo wzmacnia proces recenzji w ramach oceny MSC powołując niezależne Kolegium Recenzji Eksperckiej (Peer Review College). Zadaniem Kolegium jest zapewnienie kompetencji, niezależności i wiarygodność recenzentów zaangażowanych w proces recenzji w ramach oceny MSC, a poprzez to zapewnienie dodatkowej kontroli prawidłowości procesu.

W skład Kolegium Recenzji Eksperckiej wchodzi obecnie 50 niezależnych ekspertów w dziedzinie nauk o morzu oraz zarządzania rybołówstwem. Kolegium prowadzone jest przez MSC pod kierunkiem Komitetu Nadzoru Recenzji Eksperckiej złożonego z dwóch przedstawicieli Rady Interesariuszy MSC oraz jednego reprezentanta Komitetu Doradztwa Technicznego.

„Obecna ekspercka recenzja wstępnej oceny przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą jest istotnym elementem procesu oceny MSC, dającym pewność, że decyzje jednostki certyfikującej oparte są na dowodach i rzetelnych informacjach, które są rozpatrywane w sposób bezstronny i dokładny. – mówi Dan Hoggarth, Przewodniczący ds. zarządzania standardami. – Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało ustanowione, by dać dodatkową pewność,
że recenzenci są niezależni i dysponują wysokimi kwalifikacjami. Zapewnia również scentralizowane narzędzie monitorowania i udoskonalania efektywności recenzentów oraz gwarantuje, że rygor naszych standardów i procesu oceny jest dotrzymywany.”

Członkowie Kolegium Recenzji Eksperckiej mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie zarządzania lub badań dotyczących rybołówstwa lub ochrony mórz, jak również stosowne kwalifikacje akademickie. Ukończyli również szkolenie dotyczące Standardów Rybołówstwa MSC i mają obowiązek zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesów w związku z oceną, której recenzji mieliby dokonywać.

Recenzenci dobierani są do przeglądu dokumentów oceny rybołówstwa na podstawie ich wiedzy na temat typu, lokalizacji oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia rybołówstwa. Każdy raport oceny rybołówstwa jest zwyczajowo recenzowany przez dwóch członków Kolegium Recenzji Eksperckiej, których wyborem kieruje dwóch niezależnych naukowców współpracujących z Kolegium.

Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało powołane w ramach projektu pilotażowego w roku 2016, zgodnie z rekomendacjami z niezależnego przeglądu procedur MSC w roku 2011 oraz konsultacji z interesariuszami w 2013 roku. Jednostki oceniające (CAB), akredytowane do oceny rybołówstwa zgodnie ze Standardem Rybołówstwa MSC, zostały powiadomione o ostatecznym włączeniu Kolegium do formalnych procedur MSC w dniu 1 sierpnia 2017 r.
Od 1 września 2017 r. recenzenci wszystkich nowych ocen rybołówstwa MSC muszą rekrutować się z Kolegium.

„Rezultaty pilotażu są bardzo obiecujące. Zarówno jednostki certyfikujące, jak i rybacy dostrzegają korzyści z recenzji raportów z oceny dokonanej przez dwóch niezależnych recenzentów na wczesnym etapie oceny. Uwagi recenzentów stanowią dodatkowe źródło kontroli i przyczyniają się do większej przejrzystości raportów jednostek oceniających, które uznały tę informację zwrotną za pomocną. – mówi dr Keith Sainsbury, jeden z niezależnych naukowców Kolegium Recenzji Fachowej.”

Omówienie struktury Kolegium i dodatkowe szczegóły dostępne są na improvements.msc.org.  

Szczegółowe informacje na temat struktury zarządzania MSC dostępne są na msc.org.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.