• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem

23.01.2016 18:52 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem

Partnerzy portalu

Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem - GospodarkaMorska.pl

O odejściu od centralizacji, większych kompetencjach państw basenu Morza Bałtyckiego zwłaszcza przy dzieleniu funduszy rozmawiali w Warszawie unijny komisarz Karmenu Vella i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli połowów przemysłowych na Bałtyku.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk przyznał, iż regionalizacja to właściwy kierunek polityki unijnej. Oznacza bowiem odejście od centralnego zarządzania na rzecz państw członkowskich. Minister zasygnalizował bardzo poważne problemy dotyczące stanu populacji gatunków ryb Bałtyku. Mówił też o fatalnych w skutkach dla środowiska morskiego masowych połowach przemysłowych i deklarował poparcie dla programów ochrony dorsza, szprota, śledzia.

Szef resortu MGMiŻŚ przybliżając komisarzowi główne założenia polityki ministerstwa zaznaczył, iż program będzie koncentrował się m.in. na wsparciu drobnych rybakach i rodzinnym rybołówstwie.

Poruszył też temat projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Zwrócił uwagę na przemawiające za inwestycją szanse rozwoju gospodarczego, ekonomicznego tego obszaru, na kwestie braku swobodnej żeglugi i bezpieczeństwa kraju w tym obszarze.

Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli na Bałtyku i poprawę monitoringu, m.in. poprzez działania EFCA (Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa) w celu ochrony populacji ryb.

- Będziemy wywierać presję na Parlamencie Europejskim, by jak najszybciej została przyjęta długofalowa strategia dla Morza Bałtyckiego, zapewniająca stabilną sytuację rybakom. Bałtyk jest dla nas priorytetem – podkreślił Karmenu Vella.

Komisarz zapewnił, ze Unia będzie chronić drobne rybołówstwo, i są na ten cel fundusze. - Nie możemy stracić rybaków poławiających na małą skalę – zaznaczył.

Vella z uwagą wysłuchał informacji dotyczących projektu kanału żeglugowego. – Kwestie związane z tym przedsięwzięciem trzeba będzie rozstrzygnąć wspólnie na kolejnych spotkaniach – zadeklarował komisarz. Zasygnalizował utworzenie specjalnego zespołu mającego wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.