• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Bilans otwarcia w obszarze gospodarki wodnej

03.02.2016 08:45 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Bilans otwarcia w obszarze gospodarki wodnej

Partnerzy portalu

Bilans otwarcia w obszarze gospodarki wodnej - GospodarkaMorska.pl

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Mariusz Gajda, podsekretarz stanu przedstawili wyniki bilansu otwarcia w obszarze gospodarki wodnej.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania i gospodarowania wodami. Minister Gajda zaprezentował siedem największych zaniedbań dokonanych w ciągu ostatnich ośmiu lat. Wśród nich wymienił m.in. brak reformy gospodarki wodnej, błędy w mapach zagrożenia powodziowego oraz planach gospodarowania wodami, a także niedokończone inwestycje przeciwpowodziowe, tj. zbiornik Świnna Poręba, stopień wodny Malczyce na Odrze i zbiornik Racibórz (zobacz bilans otwarcia – link).

- Naszym celem w obszarze gospodarki wodnej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przed powodzią i suszą, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chcemy dokończyć inwestycje przeciwpowodziowe, a przede wszystkim uregulować nowe Prawo wodne, tak aby od początku 2017 r. ustawa w końcu weszła w życie – powiedział minister Jan Szyszko.

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.