• <
KONGSBERG_2023

Rozwiązania oferowane przez Alfa Laval w zakresie metanolu odzwierciedlają pełne spektrum zmian zachodzących w przemyśle morskim

gm

13.09.2021 05:26
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Rozwiązania oferowane przez Alfa Laval w zakresie metanolu odzwierciedlają pełne spektrum zmian zachodzących w przemyśle morskim

Partnerzy portalu

Rozwiązania oferowane przez Alfa Laval w zakresie metanolu odzwierciedlają pełne spektrum zmian zachodzących w przemyśle morskim - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe

Rozwiązania oferowane przez Alfa Laval w zakresie metanolu odzwierciedlają pełne spektrum zmian zachodzących w przemyśle morskim.

Przemysł morski ma ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, ale zmiana paliwa niezbędna do ich osiągnięcia nie nastąpi z dnia na dzień. Następnym krokiem w tym kierunku będzie prawdopodobnie metanol, który – jeśli będzie produkowany z odnawialnych, ekologicznych źródeł – doprowadzi przemysł do poziomu neutralności węglowej. W Alfa Laval trwają intensywne prace nad technologiami, które umożliwią ten krok.

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie dostaw paliw i spalania
Metanol, jako paliwo o niskiej temperaturze zapłonu, stwarza istotne wyzwania, które wymagają nowego podejścia do kwestii zaopatrzenia w paliwo. Alfa Laval jest liderem w dziedzinie rozwiązań dla linii paliwowych dla paliw tradycyjnych, ale również dla metanolu. Alfa Laval wspólnie z MAN Energy Solutions opracowała system zasilania o niskiej temperaturze zapłonu (LFSS) dla silników dwusuwowych ME-LGIM. System Alfa Laval FCM Methanol przepracował już ponad 100 000 godzin, a rozwiązanie to zostało dalej rozwinięte, aby spełnić dodatkowe wymagania silników czterosuwowych zasilanych metanolem i kotłów Alfa Laval Aalborg.

– Armatorzy oszczędzają miejsce i energię, stosując ten sam system LFSS do silnika głównego, silników pomocniczych i kotłów opalanych metanolem – mówi Roberto Comelli, Business Manager Fuel Conditioning Systems. – Możemy zaprojektować jeden system FCM Methanol do obsługi parametrów procesowych wielu odbiorców metanu, z automatyką spełniającą wszystkie ich różne potrzeby.

– Jeśli chodzi o kotły Aalborg, które są przygotowane do pracy z metanolem dzięki naszej koncepcji palnika MultiFlame, FCM Methanol zapewnia prawidłowe parametry paliwa – mówi Lars Skytte Jørgensen, Head of Technology Development, Energy Solutions. – Pozostaje jeszcze dopracowanie spalania metanolu w celu uzyskania maksymalnej sprawności kotła, nad czym trwają już prace w ramach testów w pełnej skali w Centrum Testowo-Szkoleniowym Alfa Laval.

Przestawienie się na metanol wpływa na bilans energetyczny

Obróbka i spalanie metanolu to jednak tylko jedna strona metanolowego równania. Ponieważ metanol zawiera mniej energii niż tradycyjne paliwa, konieczne będzie również ponowne przemyślenie wykorzystania energii na statkach zasilanych metanolem. Alfa Laval i jej partnerzy opracowują wysokotemperaturowe ogniwa z membraną protonowymienną (HTPEM) w celu uzupełnienia produkcji energii, ale konieczne będzie również nowe podejście do istniejących źródeł energii.

– Odzyskiwanie ciepła odpadowego, które jest obecnie zazwyczaj pomijane na statkach, będzie kluczowym elementem przyszłych operacji metanolowych – mówi Jørgensen. – Na pokładzie będzie mniejsze zapotrzebowanie na parę, ale energia cieplna będzie musiała być wykorzystana w inny sposób. Ze względu na niższą zawartość energii w metanolu i wyższą cenę, armatorzy będą chcieli przekształcić każdą odrobinę uwolnionej energii w moc mechaniczną lub elektryczną.

Zintegrowane rozwiązania dla potrzeb energetycznych na pokładzie

Alfa Laval zajmuje się tym szerszym zagadnieniem energetycznym zarówno poprzez istniejące jak i nowe rozwiązania. Na przykład, Alfa Laval Aalborg Micro jest już wysoko cenionym kotłem na spaliny. Podłączony do kotła opalanego gazem, będzie dodawał parę do wspólnego bębna parowego, zmniejszając w ten sposób zużycie metanolu przez palnik. Ale możliwe będzie również połączenie z płytowym wymiennikiem ciepła i E-PowerPack Alfa Laval, nowym rozwiązaniem opartym na Organic Rankine Cycle (ORC).

– Technologia ORC może wytwarzać energię elektryczną z dowolnego źródła ciepła znajdującego się na pokładzie, niezależnie od jego wielkości – mówi Jørgensen. – Dzięki zastosowaniu Aalborg Micro do produkcji gorącej wody, a nie pary, armatorzy będą mieli do dyspozycji medium, które łatwo przekształcić w dodatkową moc. Wraz z opracowywanymi ogniwami paliwowymi, technologia ORC pomoże statkom utrzymać równowagę energetyczną po przejściu na metanol.

Wspomaganie projektowania zbiorników zasilanych metanolem

Rozwiązania Alfa Laval w zakresie metanolu wciąż się rozwijają, ale już teraz mają duże znaczenie w praktyce. FCM Methanol, Aalborg Micro i szeroka gama wymienników ciepła do metanolu zostały już dawno sprawdzone na morzu. Co więcej, Alfa Laval pomaga wiodącym armatorom w projektowaniu statków zasilanych metanolem.

– Wielu armatorów aktywnie poszukuje możliwości zastosowania metanolu, a Alfa Laval może być silnym partnerem w tym procesie – mówi Jørgensen. – Oprócz samych technologii, Alfa Laval posiada bogatą wiedzę na temat zachowania metanolu, zdobytą podczas szeroko zakrojonych testów. Zapraszamy do współpracy klientów, partnerów badawczych i innych dostawców technologii, ponieważ przejście na metanol jest podróżą, którą przemysł musi odbyć wspólnie.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Alfa Laval dla metanolu i podejściu Alfa Laval do zrównoważonego transportu, odwiedź stronę:
www.alfalaval.pl/branze-przemyslowe/przemysl-morski-transport/przemysl-morski/methanol-equipment/wyposazenie-statkow-i-rozwiazania-dla-metanolu-jako-paliwa/

Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu – zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Przyczyniają się one do poprawy efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, lepszego uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń. W ten sposób Alfa Laval przyspiesza nie tylko sukces swoich klientów, ale także ludzi i planety. Codziennie ulepszamy świat. Chodzi o to, aby rozwijać się lepiej – Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

www.alfalaval.pl

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.