• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Przed nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - m.in. o gospodarce morskiej

23.08.2020 12:45 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Przed nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - m.in. o gospodarce morskiej

Partnerzy portalu

Przed nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - m.in. o gospodarce morskiej - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju - największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbędzie się w terminie 24-25 sierpnia. Tradycyjnie na miejsce konferencji obrana została siedziba Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju rodzimej gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną stanem epidemii nie zabraknie również dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej odsłonie konferencji plan paneli dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy.

Sztandarowym blokiem tematycznym wydarzenia jest gospodarka morska. Jak co roku Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju.

Tegoroczne Forum stawia szczególny nacisk na uwypuklenie znaczenia innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Całkowicie nowym tematem poruszonym w ramach tego bloku będzie panel poświęcony znaczeniu systemów nawigacji satelitarnej w kontekście logistyki oraz wojska.

Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki – Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja rozwoju.

Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” gospodarki czyli efektywnego wykorzystywania wiedzy, doświadczenia oraz potencjału zawodowego seniorów. Eksperci chcą zwrócić uwagę na fakt, iż grupa ta ma realny wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na m.in. ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijający się rynek usług opiekuńczych.

Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek epidemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa, wsparcie MŚP, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone. – Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.

Rada programowa dołożyła wszelkich starań, aby debaty toczyły się z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in. przedsiębiorców, naukowców oraz polityków. Wsparciem merytorycznym służą również przedstawiciele patronujących wydarzeniu ministerstw. W tym roku Organizatorzy postanowili dodatkowo zaprosić do współpracy w charakterze moderatorów i prelegentów osoby z sektora medialnego, doceniając tym samym ich kompetencje w kwestiach komunikacji oraz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu.

Forum wizja rozwoju jest znakomitą okazją do wypracowania wspólnie przez ekspertów i przedsiębiorców kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz myśli innowacyjnej – Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP

Podczas wydarzenia tradycyjnie promowane będą polskie produkty, rozwiązania i firmy. Konferencja stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez Kapitułę.

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju będzie Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wezmą udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej.

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej

Sztandarowym blokiem tematycznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będzie szeroko pojęta gospodarka morska. W dniach 24-25 sierpnia 2020 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte grono wybitnych ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego.

Gospodarka morska jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych północnej Polski mającym realny wpływ na rozwój całego kraju. Jak co roku za sprawą Forum Wizja Rozwoju - największej konferencji gospodarczej pomorza, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój tej znaczącej gałęzi rodzimej gospodarki. Nierozerwalnie połączonymi z tematyką gospodarki morskiej będą zagadnienia ujmujące kwestie transportu oraz innowacji.

Zdaniem ekspertów forum zasadniczym wyzwaniem dla polskich portów jest zwiększenie ich dostępności transportowej od strony lądu i morza, wzrost zdolności przeładunkowych oraz integracja międzygałęziowa w globalnym łańcuchu dostaw. Prelegenci podczas tegorocznej odsłony konferencji chcą zwrócić uwagę na fakt jak istotny, a zarazem wciąż niewykorzystany potencjał stanowią unijne korytarze transportowe oraz autostrady morskie. Nie zabraknie również dialogu związanego z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną , czyli możliwości wykorzystywania portu regionalnego w Elblągu jako ogniwa warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

Kolejny temat jaki zostanie szerzej omówiony podczas konferencji to przemysł stoczniowy. Zdaniem ekspertów jest on  kluczowy dla gospodarki światowej, a gospodarka morska oraz przemysł produkcji i remontów statków mają charakter globalny. Polskie stocznie posiadają potencjał, aby na światowych rynkach zaistnieć. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach, czy napędach LNG. Polski przemysł stoczniowy nabiera w tym sensie silną pozycję, gdyż polskie stocznie to coraz nowocześniejsze podmioty. Przy czym szczególnie znaczące są podmioty prywatne z powodzeniem konkurujące na rynku światowym w kontekście konstruowania skomplikowanych statków o coraz większej wartości dodatniej.

- Obecnie globalny kryzys związany z pandemią spowodował, że sytuacja stała się wyzwaniem dla wszystkich graczy rynkowych, tj. m.in. przedsiębiorców żeglugowych, portów, stoczni, firm wspierających  związanych w różny sposób z aktywnością w gospodarce morskiej. W chwili obecnej sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego jest stabilna, a produkcja jest kontynuowana. Wyzwaniem staje się pozyskiwanie nowych kontraktów co może mieć konsekwencje już w niedalekiej przyszłości-  przekonuje Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich.

Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju zapraszają wszystkich pasjonatów gospodarki morskiej oraz osoby które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o tej pasjonującej dziedzinie polskiej gospodarki do udziału w konferencji. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.  Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony :  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl.

Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny zaprasza także do tegorocznej odsłony Hackathonu Wizja Rozwoju ’20. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie https://challengerocket.com/wizjarozwoju20/.

Nadrzędną ideą Forum jest również upowszechnianie szerokiej publiczności wszelkiej wiedzy związanej z gospodarką. Warunkiem uczestnictwa w panelach dyskusyjnych jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny -  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz

Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR Portal PPK sp. z o.o., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Gospodarka Morska
fot. mat. prasowe

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.