• <

Sejmowa komisja przyjęła dezyderat ws. uprawnień emerytalnych b. celników

pc

27.02.2018 13:03 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sejmowa komisja przyjęła dezyderat ws. uprawnień emerytalnych b. celników
Sejmowa komisja przyjęła dezyderat ws. uprawnień emerytalnych b. celników - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji przyjęła we wtorek dezyderat ws. uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej. Posłowie zwrócili się do premiera m.in. o analizę systemu emerytur mundurowych w odniesieniu do celników.

Komisja ds. Petycji chce, aby Prezes Rady Ministrów dokonał "wnikliwego przeglądu systemu emerytur mundurowych" w odniesieniu do celników. Posłowie zwrócili się także o podjęcie inicjatywny legislacyjnej, tak by wyeliminować niekorzystne dla celników zapisy.

W grudniu 2017 r. Komisja do Spraw Petycji zajmowała się petycją w sprawie zmiany art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Chodziło o wykreślenie z ustawy przepisu mówiącego o tym, że do uzyskania emerytury policyjnej w przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej wymagany jest dodatkowo przynajmniej pięcioletni stażu pracy o charakterze policyjnym.

Obecnie funkcjonariusze służb mundurowych (przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r.) aby przejść na emeryturę muszą spełnić dwa warunki - mieć ukończone 55 lat i mieć przepracowane co najmniej 25 lat stażu pracy. Inaczej jest w przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej. Według autora petycji, przepisy zawarte w ustawie dyskryminują celników.

Komisja przeanalizowała również reorganizację Służby Celnej, która w marcu ubiegłego roku weszła w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Po zmianach część funkcjonariuszy otrzymała propozycję pracy, a nie służby, w czego wyniku - jak ustaliła komisja - ok. 300 osób, które wcześniej były funkcjonariuszami, straciło prawo do otrzymywania emerytury z systemu zaopatrzeniowego.

Krajowa Administracja Skarbowa działa na podstawie specjalnej ustawy. Powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. KAS wypełnia zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

"W trakcie dyskusji podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji zwrócono również uwagę, że o uprawnieniach emerytalnych powinien decydować ustawodawca, a w praktyce, finalnie, decyduje kierownik - komu przedstawić propozycje służby, a komu propozycję pracy" - napisano w dezyderacie.

Jak zaznaczono, są przypadki, w których osoba z 30-letnim stażem pracy w komórkach zwalczania przestępczości otrzymała propozycje pracy, przez co nie ma szans na emeryturę z systemu zaopatrzeniowego.

11 maja 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwiły włączenie od 1 stycznia 2018 roku Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych.

Wcześniej - w marcu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny za dyskryminujące uznał zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych. TK wskazał, że celnicy mają węższe uprawnienia emerytalne niż pogranicznicy mimo wielu cech wspólnych tych służb. Chodziło m. in. o pełną dyspozycyjność oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i w trudnych warunkach.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43350,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Cynk 3641,00 $ tona -1,19% 24 sty
 Aluminium 3044,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.