• <
urząd_morski_gdynia_2021

Niższy PCC od umów pożyczek jednak od 1.01.2019 r.

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Niższy PCC od umów pożyczek jednak od 1.01.2019 r.
Niższy PCC od umów pożyczek jednak od 1.01.2019 r. - GospodarkaMorska.pl

pc

11.12.2018 Źródło: własne

Dnia 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa obok wielu innych zmian przewiduje począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. także zmianę regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek.

PCC od umów pożyczek – jak było do tej pory

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki wynosił 2% podstawy opodatkowania. Obowiązek podatkowy spoczywał na pożyczkobiorcy.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku pożyczki wspólnika do spółki osobowej stawka podatku wynosiła jedynie 0,5% podstawy opodatkowania. Tego typu umowa była bowiem traktowana nie jako samodzielna umowa pożyczki a jako zmiana umowy spółki.

W lepszej jeszcze sytuacji pozostawali wspólnicy spółki kapitałowej, którzy udzielili pożyczki swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Wówczas taka umowa w ogóle była zwolniona od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć trzeba, że podatek od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek było wyłączone także i w takim przypadku, w którym pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas podmiot taki traktowany był jako świadczący usługę finansową zwolnioną z VAT, która jednocześnie z mocy przepisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych była zwolniona od tego podatku.

Podatek trzeba było wpłacić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz złożyć deklarację PCC-3.

PCC od umów pożyczek – jak będzie

Po dniu 1 stycznia 2019 r pozostaną w mocy zapisy ustawy przewidujące:

  • Stawkę 0,5% od pożyczki wspólnika do spółki osobowej,
  • Zwolnienie z pcc umów pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej,
  • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ustawodawca zdecydował się natomiast na wprowadzenie niższej stawki podstawowej dla umów pożyczek z 2% do 0,5%.

Art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej wskazuje, że:

„W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%, (…)”.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wolne od podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3 będą wszystkie drobne pożyczki do 1 tys. złotych.

Bez zmian pozostaną przepisy regulujące pożyczki w gronie najbliższej rodziny.

Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki udzielane między osobami należącymi do I grupy podatkowej - do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w której pożyczki udzielane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Powyższa kwota jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat.

Podsumowanie

Nowe przepisy ustawy przewidują korzystne zmiany dla pożyczkobiorców. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek i depozytów nieprawidłowych spadnie do 0,5 %. Podatku nie zapłaci również osoba, która pożycza nie więcej niż 1000 złotych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka pcc ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie zostaną dokonane po wejściu w życie nowych przepisów tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.

Z zawieraniem umów pożyczek, które obecnie podlegałyby opodatkowaniu wg. stawki 2% warto zatem poczekać do stycznia 2019 r.

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Asystentka Patrycja Giers

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu, www.prawo-korporacyjne.pl.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.