• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Pomorski Program Edukacji Morskiej: Nabór zgłoszeń na nowy rok szkolny

01.09.2020 12:02 Źródło: ODN/mat. prasowe
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Pomorski Program Edukacji Morskiej: Nabór zgłoszeń na nowy rok szkolny

Partnerzy portalu

Pomorski Program Edukacji Morskiej: Nabór zgłoszeń na nowy rok szkolny - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021.

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską.

Uczestnikami programu są:

- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Przystąpienie do programu obliguje szkołę/placówkę do:

- powołanie szkolnego animatora edukacji morskiej,
- utworzenia w szkole/placówce Koła Edukacji Morskiej,
- opracowania i realizacji w szkole/placówce szkolnego programu edukacji morskiej na dany rok szkolny – dopasowanego do możliwości i specyfiki pracy szkoły/placówki,
- włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
- upowszechniania działań morsko-żeglarskich,
- sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań (dopiero w momencie składania wniosku certyfikacyjnego).

Szkoła/placówka przystępująca do PPEM może korzystać z następujących form wsparcia:

- sieci współpracy i samokształcenia „Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej – dla zainteresowanych nauczycieli,
- sieci współpracy i samokształcenia animatorów edukacji morskiej – dla szkolnych animatorów
- szkolenia rad pedagogicznych – na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów,
- inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli związane z edukacja morską,
- dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej (na stronie edukacjamorska.odn.slupsk.pl),
- upowszechniania rezultatów pracy szkoły/placówki uczestniczącej w PPEM.

Szkoła/placówka realizująca PPEM w roku szkolnym 2020/2021 po spełnieniu wymagań, określonych w regulaminie przyznawania Certyfikatu PPEM, otrzyma ten Certyfikat i wejdzie do elitarnego Pomorskiego Klubu Szkół Edukacji Morskiej (PKSEM).

Więcej informacji TUTAJ

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.