• <
BOTA_2023

Podatki dotkną inwestorów offshore wind. Zostaną podjęte działania prawne przeciwko Polsce

bk

10.01.2023 23:54 Źródło: EDPR, ReNews
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Podatki dotkną inwestorów offshore wind. Zostaną podjęte działania prawne przeciwko Polsce

Partnerzy portalu

Podatki dotkną inwestorów offshore wind. Zostaną podjęte działania prawne przeciwko Polsce - GospodarkaMorska.pl

Polska i Rumunia wprowadziły niedawno nowe przepisy mające na celu ograniczenie przychodów spółek energetycznych w związku z wysokimi cenami.

EDP Renewables (EDPR) zapowiedziało, że podejmie działania prawne przeciwko Polsce i Rumunii w związku z proponowanymi podatkami od zysków spółek energetycznych.

Rządy wprowadziły niedawno awaryjne mechanizmy clawback, aby ograniczyć przychody uzyskane przez producentów energii odnawialnej i innych uczestników rynku.

W Rumunii stosuje się 100-procentowy podatek od przychodów powyżej 450 leu/MWh.

W Polsce mechanizm ma zastosowanie do energii nieobjętej systemem CfD1 ze 100 proc. podatkiem od przychodów powyżej 345 zł/MWh dla projektów wiatrowych w ramach systemu zielonych certyfikatów (GC) i odpowiadającej im ceny wykonania dla projektów w ramach systemu CfD.

EDP podkreśla, że zgodnie z prawodawstwem UE (Rozporządzenie Rady UE 2022/1854 z 6 października 2022 r.) mechanizmy limitów powinny mieć zastosowanie wyłącznie do zrealizowanych przychodów rynkowych, w tym operacji zabezpieczających przed wahaniami na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Jest to konieczne, aby uniknąć działania na szkodę producentów, którzy w rzeczywistości nie korzystają z obecnych wysokich cen energii elektrycznej ze względu na zabezpieczenie swoich przychodów przed wahaniami na hurtowym rynku energii elektrycznej.

"EDP uważa, że te nowe przepisy w Rumunii i Polsce nie są zgodne z zasadą Rady Unii Europejskiej dotyczącą odzyskiwania tylko zrealizowanych dochodów rynkowych, ponieważ oba ignorują zabezpieczenia finansowe wprowadzone w EDP" - czytamy w oświadczeniu firmy.

Deweloper ostrzega, że będzie musiał płacić podatki tak, jakby czerpał korzyści z obecnych - wysokich cen na rynku energii elektrycznej, bez uwzględnienia kosztów poniesionych w związku z powiązanymi zabezpieczeniami finansowymi na rynkach energii.

Jak twierdzi spółka, to nieuwzględnienie zabezpieczeń finansowych może skutkować nieuzasadnionymi płatnościami i potencjalnymi kosztami szacowanymi na 300 mln euro w 2023 roku, w zależności od zmian cen hurtowych energii elektrycznej, ostatecznej interpretacji/wdrożenia niedawno opublikowanych przepisów i ich zgodności z obowiązującymi umowami międzynarodowymi.

"Ostatecznie te nowe podatki mogą spowodować anulowanie efektów istniejących strategii zarządzania ryzykiem legalnie wdrożonych przez producentów energii odnawialnej, skutkując opodatkowaniem niezrealizowanych zysków, co jest wyraźnie sprzeczne z zasadą regulacji" - podsumowuje EDP.

Jak podają nieoficjalne źródła w ślad za EDP mogą pójść kolejni deweloperzy z branży.

Fot. Depositphotos

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.