• <
nauta_2024

PERN rozbudowuje magazyny biokomponentów

07.08.2020 11:50 Źródło: PERN

Partnerzy portalu

PERN rozbudowuje magazyny biokomponentów - GospodarkaMorska.pl
fot. PERN

PERN S.A. rozstrzygnął pierwsze postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych na biokomponenty - estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol. Spółka stale podejmuje aktywne działania, aby dostosować zdolności magazynowe i technologiczne baz paliw do potrzeb Klientów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku PERN realizuje inwestycje umożliwiające Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obowiązek NCW wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14 % udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r., wynikającego z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Nowe pojemności i modernizacja infrastruktury

Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą rozbudowy magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m3 w 5 lokalizacjach – w Bazach Paliw w: Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności na bioetanol o 300 m3 w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Ponadto w ramach realizacji zadań w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej naszym Klientom zostanie udostępniona możliwość transportu biokomponentów transportem kolejowym jako alternatywa do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w Bazie Paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów.

Ponadto trwają postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych do magazynowania estrów w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.