• <
smartre_2023

System SatBałtyk – satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego

09.11.2015 07:39 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie System SatBałtyk – satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego

Partnerzy portalu

System SatBałtyk – satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego - GospodarkaMorska.pl

System satelitarnego monitoringu środowiska Bałtyku pod nazwą „SatBałtyk” zrealizowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka już działa i jest dostępny dla użytkowników. Jego realizatorami są: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

SatBałtyk umożliwia sprawne i systematyczne określanie stanu i prognozowanie zmian środowiska Morza Bałtyckiego i postępującego zanieczyszczania jego wód różnymi substancjami, w oparciu o nowatorskie techniki satelitarne wsparte odpowiednimi modelami matematycznymi procesów zachodzących w tym morzu.

System SatBałtyk będzie dostarczał aktualnych informacji w postaci map, danych liczbowych, prognoz zmian i opisów charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych środowiska Morza Bałtyckiego. Mogą one być pomocne w wypełnieniu przez nasz kraj zobowiązań wynikających z międzynarodowych konwencji i regulacji prawnych, zobowiązań dotyczących ochrony i obligatoryjnego monitorowania tego środowiska, w tym monitorowania procesów wpływających na klimat w naszym regionie Europy.

System został oficjalnie zaprezentowany w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej: „Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego”, która odbyła się w dniach 14-16.10.2015 r. w Sopocie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.