• <
CTM_980X120_gif_2020

Przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia

Strona główna MW, służby morskie Przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia
Przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia - GospodarkaMorska.pl

pc/MW

31.01.2018 Źródło: własne

W Porcie Wojennym w Gdyni w środę odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku służbowym Komendanta Portu Wojennego Gdynia. Dowodzenie objął dotychczasowy zastępca komendanta – szef sztabu kmdr por. Jarosław Wypijewski. Ustępujący ze stanowiska kmdr Andrzej Łysakowski po przeszło 37 latach służby wojskowej pożegnał się z mundurem i odszedł na zasłużoną emeryturę.

Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego, żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz zaproszonych gości. Asystę honorową zapewniła kompania reprezentacyjna oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Podczas uroczystości w basenie IX w Porcie Wojennym Gdynia odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, który jest symbolem wolności, honoru i męstwa, a także symbolem przekazania dowodzenia. Następnie kmdr Andrzej Łysakowski złożył meldunek o zdaniu, a kmdr por. Jarosław Wypijewski o objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. Następnie, w Sali Tradycji, w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego, odbyło się podpisanie protokołu przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia..

Kmdr Andrzej Łysakowski urodził się 22 kwietnia 1962 roku w Rejowcu Fabrycznym (dawne woj. Chełmskie). Służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu. 25 października 1983 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu kompani ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej. W 1986 roku został skierowany na dwuletnie stacjonarne studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, po ukończeniu których w 1988 roku został promowany na stopień oficerski i objął stanowisko dowódcy kompanii ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpieczenia DMW. W sierpniu 1990 roku został przeniesiony do 1 Składnicy Techniki Morskiej (późniejsza Centralna Składnica Marynarki Wojennej) na stanowisko inżyniera warsztatów remontowych. Z Centralną Składnicą MW związał się na osiem kolejnych lat. W 1990 roku został starszym oficerem operacyjno-szkoleniowym Wydziału Administracji Ogólnej, a 7 lat później awansował na stanowisko szefa Wydziału Administracji Ogólnej – zastępcy kierownika CSMW. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dniem 2 listopada 1998 roku został skierowany do 1 Morskiego Pułku Strzelców (obecny Oddział Zabezpieczenia MW) gdzie w latach 1998 – 2006 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku i szefa sztabu. Przez następny rok studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Operacyjno-Strategicznym. Po powrocie do Gdyni objął dowodzenie Gdyńskim Oddziałem Zabezpieczenia MW, którym kierował do 12 września 2012 roku.

Kmdr Andrzej Łysakowski pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia pełnił od września 2012 roku do końca stycznia 2018 roku.

Kmdr por. Jarosław Wypijewski natomiast urodził się 7 sierpnia 1968 roku w Inowrocławiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 2 października 1991 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – oficer sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia. W 1992 roku ukończył kurs komendantów garnizonowych ośrodków samoobrony. W 1999 roku został absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia, a kilka miesięcy później objął obowiązki dowódcy batalionu. Po 11 latach służby w batalionie ochrony i obsługi, kmdr ppor. Jarosław Wypijewski objął obowiązki szefa szkolenia Komendy Portu Wojennego Gdynia, gdzie służył w latach 2002 – 2011. Na tym stanowisku, w 2004 roku awansował na stopień komandora porucznika. W latach 2008 – 2009 został skierowany do służby w PKW UNDOF Syria, a w latach 2010 – 2011 do służby w PKW Afganistan (VIII). Niedługo po powrocie z misji w 2011 roku, został wyznaczony na stanowisko Komendanta Garnizonu Gdynia, gdzie obowiązki pełnił do końca 2012 roku. Następnie, od początku 2013 roku pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej, skąd po raz trzeci został skierowany do służby poza granicami kraju, ponownie w PKW Afganistan (XIV). Po kilkumiesięcznym epizodzie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 lutego 2015 roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta – Szefa Sztabu Komendy Portu Wojennego Gdynia. Kmdr por. Jarosław Wypijewski, od dnia 31 stycznia 2018 roku czasowo pełni obowiązki na stanowisku Komendanta Portu Wojennego.

Komenda Portu Wojennego Gdynia jest jednym z największych oddziałów gospodarczych w Wojsku Polskim. Jako jednostka wojskowa o profilu logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia, Gdańsk i Władysławowo.

Do podstawowych zadań Komendy Portu Wojennego należą:

  • zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i na lądzie we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, materiały pędne i smary, a także w żywność, mundury, wodę słodką i wszelkie inne rzeczy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania okrętu;
  • zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego, odbywających się na bazie warsztatu remontowego techniki morskiej, wchodzącego w skład komendy;
  • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji oddziału gospodarczego jednostek i instytucji wojskowych będących na jej zaopatrzeniu;
  • realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3 Flotylli Okrętów;
  • likwidacja pożarów na lądzie i morzu siłami garnizonowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz wszelkiego rodzaju prac porządkowych, jak usuwanie wiatrołomów, ewentualne wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu oraz zabezpieczanie załadunku amunicji, torped lub rakiet na okręty wychodzące w morze;
  • świadczenie usług medycznych żołnierzom i pracownikom wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz innych jednostek wojskowych podległych Dowódcy 3 Flotylli Okrętów na bazie ambulatorium z izbą chorych KPW Gdynia;
  • zabezpieczanie i realizacja przewozów dla potrzeb jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów siłami zespołu wsparcia oraz zespołu technicznego KPW Gdynia.
Źródło:
własne
 Ropa brent 42,22 $ baryłka  -1,56% 15:55
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2284,40 $ uncja  0,28% 15:53
 Platyna 885,85 $ uncja  -0,39% 15:55
 Srebro 24,11 $ uncja  1,22% 15:55
 Złoto 1893,05 $ uncja  0,37% 15:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.