• <

Odprawy w polskich portach w ciągu 24 godzin

Odprawy w polskich portach w ciągu 24 godzin - GospodarkaMorska.pl
08.01.2015 Źródło: własne

W dniu 7 stycznia w siedzibie Zarządu Portu Gdynia odbyła się konferencja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy. Jej tematem było „Zwiększenie konkurencyjności polskich portów. Wdrożenie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – odprawy w polskich portach w ciągu 24 godzin”.

W konferencji wzięło udział wielu znamiennitych gości, m.in Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica, Prezes Zarządu Portu Gdańsk Dorota Raben, Wiceprezes Zarządu Portu Morskiego w Gdyni Walery Tankiewicz, szefowie granicznych służb kontrolnych oraz przedstawiciele środowiska gospodarki morskiej.

Jednym z priorytetów określonych przez nadinsp. Jacka Kapice na rok 2015 jest „ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy”.  

Podczas konferencji przedstawiciele Slużby Celnej podkreślali, że ich strategicznymi celami są przede wszystkim wspieranie aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz podnoszenie standardów obsługi klienta. Od 1 stycznia 2015 roku za koordynację prac wszystkich służb kontrolnych działających w polskich portach odpowiada właśnie Służba Celna.

Jak powiedział Wiesław Struk, dyrektor Izby Celnej  w Gdyni: „Ustawa deregulacyjna czwarta stawia przed Służbą Celną szereg nowych zadań, natomiast nie są to nowe zadania przed którymi wcześniej byśmy nie stali. Jestem przekonany, że ustawodawca w procesie legislacyjnym brał pod uwagę nasze doświadczenie oraz wyniki pracy i z tego tytułu powierzył nam odpowiedzialną rolę koordynatora wszystkich służb zaangażowanych w proces dopuszczenia towaru do obrotu".

Najistotniejszym punktem czwartej ustawy deregulacyjnej  jest kwestia czasu odprawy importowanych towarów drogą morską do Polski. Niezbędne formalności trwać mają nie więcej  niż 24 godziny. Ma to zaowocować wzrostem konkurencyjności oraz atrakcyjności polskich portów morskich. W tym celu Izba Celna w Gdyni przygotowała specjalną platformę informatyczną-System Koordynacji Kontroli- Porty 24h. Daje ona szansę na elektryczną,a tym samym dużo szybszą wymianę informacji pomiędzy właściwymi służbami i inspekcjami kontrolnymi oraz zorganizowanie towaru w jednym czasie i miejscu.

Oprócz platformy „Porty 24h” Służba Celna udostępniła szereg innych usług umożliwiających skrócenie czasu formalności związanych z kontrolą towarów, m.in. usługę „odprawy przed przybyciem”, która umożliwia organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w wyniku otrzymania danych jeszcze przed dostarczeniem towaru do portu. Nowością jest również system e-załączników, pozwalający na przesyłanie do jednostek Służby Celnej dokumentów będących załącznikami do zgłoszeń celnych.

Według nadinsp. Kapicy „Wdrożenie przez Służbę Celną systemu pełnej elektronizacji zgłoszeń celnych oraz szerokie zastosowanie analizy ryzyka pozwoliły na maksymalne ułatwienie, a  w konsekwencji skrócenie czasu  odpraw celnych. Nowe rozwiązania przyspieszają obsługę obrotu towarowego i zwiększają jego płynność, co pozwala na redukcję kosztów ponoszonych przez importerów. Ich efektem jest więc wzrost konkurencyjności polskich portów morskich. Już dziś zgłoszenie celne towaru do procedury dokonywane jest przez importera elektronicznie i w przypadku braku konieczności przeprowadzenia kontroli fizycznej towaru obsługiwane jest w czasie od 15 do 30 minut. Przypomnijmy, że standard unijny określa czas odprawy celnej na 2 godziny”.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27940,00 $ tona -1,16% 19 kwi
 Cynk 2842,00 $ tona -0,39% 19 kwi
 Aluminium 2331,00 $ tona 1,00% 19 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.