• <
gryfia_70lat

Delegacja Frontex z wizytą w MOSG i WMOSG

21.08.2015 05:07 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Delegacja Frontex z wizytą w MOSG i WMOSG - GospodarkaMorska.pl

W Morskim i Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej z dwudniową roboczą wizytą przebywał Dyrektor Wykonawczy Agencji Frontex Fabrice Leggeri. Towarzyszył mu Komendant Główny SG, gen. dyw. SG Dominik Tracz.

Fabrice Leggeri i Ana Cristina Jorge, Szefowa Wydziału Wspólnych Operacji, wizytę rozpoczęli w środę w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku. Delegacji towarzyszył Komendant Główny SG, gen. dyw. SG Dominik Tracz oraz Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, ppłk SG Aleksandra Świątecka.

Gości zapoznano ze specyfiką ochranianego przez polską Straż Graniczną odcinka zewnętrznej granicy UE, ustawowymi zadaniami formacji, sposobem ich realizacji, a także nowoczesnymi technologiami pozwalającymi skutecznie realizować zadania w szeroko pojętej ochronie granicy RP.

Komendant Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Piotr Stocki i jego zastępca kmdr SG Wojciech Heninborch przedstawili specyfikę zadań Oddziału oraz techniczne wsparcie w realizacji zadań w zakresie dozoru i kontroli ruchu na obszarach morskich, jakim jest Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru.

W Kaszubskim Dywizjonie SG delegacji przedstawiono zadania dywizjonu i wyposażenie Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG. Goście uczestniczyli w rejsie patrolowym po Zatoce Gdańskiej połączonym z ćwiczeniem grup kontrolnych jednostek pływających i funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG.

Podczas wizyty w Placówce SG w Gdańsku zostali zapoznani ze sposobem realizacji zadań Straży Granicznej w porcie lotniczym w Gdańsku – Rębiechowie.W czwartek delegacja wizytowała Warmińsko-Mazurski Oddział SG.

Agencja Frontex to Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich.  Do głównych zadań Agencji należy koordynowanie współpracy operacyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na granicach zewnętrznych, wspieranie Państw Członkowskich w szkoleniu narodowych Straży Granicznych, przeprowadzanie analizy ryzyka, prowadzenie bieżącej obserwacji rozwoju badań w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na granicach zewnętrznych, wspieranie Państw Członkowskich w przypadkach, w których wymagana jest zwiększona pomoc techniczna i operacyjna na granicach zewnętrznych, a także koordynowanie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydaleń obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Państwach Członkowskich.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.