• <
CTM_980X120_gif_2020

94. urodziny Gdyni

94. urodziny Gdyni - GospodarkaMorska.pl

ew/3.FO

07.02.2020 Źródło: własne

W poniedziałek, 10 lutego, uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki zainauguruje obchody 94. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. W uroczystościach asystować będzie Kompania Honorowa Komendy Portu Wojennego Gdynia i Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Marynarze wystawią posterunki honorowe.

Uroczystości rocznicowe rozpoczną się przed południem, wystawieniem warty honorowej przy pomniku Polska Morska. O godzinie 12:00 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów w asyście Kompanii Honorowej KPW Gdynia. Następnie odegrany zostanie sygnał „Cisza” oraz „Hymn do Bałtyku” i „Pieśń Reprezentacyjna WP”. Uroczystości zakończy defilada pododdziałów.

W przed dzień obchodów rocznicowych, w Kościele pw. Najświętsze Maryi Panny Królowej Polski, z udziałem wojskowej asysty honorowej, zostanie odprawiona msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców.

Historia Gdyni jest nierozerwalnie związana z polską Marynarką Wojenną. Powstanie portu wojennego w Gdyni było jednym z głównych impulsów powodujących szybki rozwój miasta. W Gdyni stacjonuje trzon floty wojennej i większość jednostek brzegowych Marynarki Wojennej.

Odzyskanie przez Polskę w 1918 roku niepodległości, upragnionej po blisko 150 latach zaborów, nie przyniosło jej od razu długo wyczekiwanego dostępu do morza. Zaślubiny Polski z morzem odbyły się dopiero 10 lutego 1920 roku, po ratyfikacji Traktatu Wersalskiego. Na jego mocy przyznano Polsce skrawek wybrzeża. Bez portu.

Niecałe 3 miesiące po uroczystościach zaślubinach Polski z morzem w Pucku, rozpoczęły się poszukiwania najdogodniejszego miejsca pod budowę portu wojennego. W tym celu wiceadmirał Kazimierz Porębski – ówczesny dyrektor Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, oddelegował na Pomorze inż. Tadeusza Wendę. Okazał się on jedną z kluczowych postaci w historii Gdyni. Już w czerwcu 1920 roku Tadeusz Wenda złożył sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji Wybrzeża. Pisał w nim tak: „(...) najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a właściwie nizina między Gdynią a Oksywą, położoną w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku”.

23 września 1922 roku Sejm uchwalił ustawę „o budowie portu przy Gdyni na Pomorzu jako portu użyteczności publicznej”. Narodowa inwestycja, jaką była ostatecznie budowa portu w Gdyni, spłaciła się już przed II wojną światową, spełniając zarazem rolę katalizatora społecznej energii i patriotyzmu. Dzięki Gdyni Polacy uwierzyli, że stać ich na realizację najambitniejszych marzeń i wyzwań XX wieku.

10 lutego 1926 roku Gdynia uzyskała prawa miejskie, rozporządzeniem Rady Ministrów: „(…) o zezwoleniu gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim w województwie pomorskiem na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r.”

Człowiekiem, który inżynierskiej myśli Tadeusza Wendy nadał polityczny wymiar i rangę narodowej inwestycji, był Eugeniusz Kwiatkowski (1898 - 1974). Z zawodu inżynier chemik, z pasji – polityk. Od chwili objęcia przez niego stanowiska Ministra Przemysłu i Handlu w 1926 roku (a także wówczas, gdy pełnił funkcje wicepremiera w ostatnim rządzie II Rzeczpospolitej, przed wybuchem II wojny światowej) sprawa budowy portu w Gdyni nabrała tempa.

Był on bowiem wielkim propagatorem morskiej polityki państwa w oparciu o nowoczesny port. To dzięki jego orędownictwu Sejm przyznawał stosowne fundusze na rozwój portu i miasta, które dla przedwojennego pokolenia Polaków było prawdziwą Ziemią Obiecaną. W okresie, kiedy Kwiatkowski był Ministrem Przemysłu i Handlu, wartość robót inwestycyjnych w porcie gdyńskim wynosiła 88 mln złotych.

W 1923 roku dzisiejsze nabrzeże Francuskie portu handlowego w Gdyni zaczęło funkcjonować jako „Tymczasowy Port Wojenny i Przystań dla Rybaków”. Samą budowę portu wojennego na Oksywiu rozpoczęto w 1925 roku. W 1926 roku przeniesiono Komendę Portu Wojennego z Pucka do Gdyni. Od tego momentu Marynarka Wojenna jest trwale związana z Gdynią.

Obecnie Gdynia liczy ponad 250 tys. mieszkańców, jest nowoczesnym ośrodkiem gospodarki morskiej, handlu międzynarodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i turystyki. Dzięki swemu położeniu geopolitycznemu aspiruje do roli ośrodka międzynarodowych spotkań i wymiany handlowej. Za swój dynamiczny rozwój, nowatorskie rozwiązania i odwagę w realizowaniu ambitnych celów Gdynia otrzymała wiele prestiżowych nagród.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.