• <
nauta_2024

Kongsberg na fali zysków. Korony z biznesu na morzu, lądzie i w powietrzu

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Kongsberg na fali zysków. Korony z biznesu na morzu, lądzie i w powietrzu

Partnerzy portalu

Fot. Kongsberg

Działalność i wyniki ekonomiczne Grupy Kongsberg w 2023 r. dowiodły, że działalność w przemysłach obronnych, morskich i kosmicznych to dobry i perspektywiczny biznes. Portfel zamówień Grupy wzrósł z 63 256 NOK na koniec 2022 r. do 88 550 mln NOK na koniec 2023 r. Portfel zamówień Kongsberg Maritime wzrósł o 2 674 mln NOK, Kongsberg Defence & Aerospace o 21 837 mln NOK, Kongsberg Discovery o 496 mln NOK, a Kongsberg Digital o 884 mln NOK w ciągu roku. 

Łącznie zamówienia przyjęte przez Grupę wyniosły 65 401 mln NOK, w porównaniu z 45 150 mln NOK w 2022 r. Przychody operacyjne Grupy w 2023 r. wyniosły 40 617 mln NOK, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z 31 803 mln NOK w 2022 r. Przychody operacyjne Kongsberg Maritime wyniosły 20 180 mln NOK, a Kongsberg Defence & Aerospace osiągnęły 15 949 mln NOK. Sprzedaż Kongsberg Discovery wyniosła 3 913 mln NOK, a dział Kongsberg Digital osiągnął przychody operacyjne w wysokości 1 433 mln NOK – informuje najnowszy Raport Roczny 2023 Grupy Kongsberg.

- Rok 2023 był mocnym rokiem dla firmy Kongsberg. Pokonaliśmy kolejne kamienie milowe, wzmocniliśmy naszą pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz przekroczyliśmy 40 mld NOK przychodów. Nasz sukces wynika z lat skupionych i zaangażowanych wysiłków. Dlatego chciałbym bardzo podziękować moim kolegom z Kongsberg, naszym klientom, dostawcom, właścicielom i innym ważnym partnerom – pisze we wstępie do raportu Geir Håøy, President & CEO, Grupa Kongsberg. 

Kongsberg świetnie dopasował swój portfel produktów do aktualnej sytuacji. Po czasu napaści Rosji na Ukrainę nie tylko kraje sąsiadujące ze stronami konfliktu zrozumiały konieczność modernizacji swojego potencjału obronnego. Strategicznym zadaniem stała się transformacja energetyczna oparta na dywersyfikacji źródeł dostaw. Przyspieszenie nastąpiło w poszukiwaniu sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń środowiska. 

Na globalny kontekst wyzwań zwraca uwagę Geir Håøy, który stwierdza: „Wkraczając w rok 2024, stoimy w środku świata charakteryzującego się zakłóceniami i napięciami geopolitycznymi. Zwiększył się dystans między światowymi superpotęgami, a globalna niepewność wzrosła. Zarówno Europa, jak i Bliski Wschód dźwigają ciężar trwających konfliktów i wojen. Obecne napięcia geopolityczne wyraźnie przypominają o niestabilności świata i podkreślają kluczową potrzebę opowiadania się za globalnym bezpieczeństwem”. 

Grupa Kongsberg jest spółką notowaną na giełdzie z siedzibą w Kongsberg w Norwegii. W 2023 r. Grupa koncentrowała się na czterech obszarach biznesowych i w 2024 r. kontynuuje działalność w tych biznesach. Są to: Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime, Kongsberg Discovery i Kongsberg Digital. Grupą zarządza się poprzez spółkę dominującą Kongsberg Gruppen ASA.

Biznesowe kamienie milowe na morzu, lądzie i w powietrzu

Kongsberg postawił na innowacje w swoich biznesach i konsekwentnie je rozwijał. W 2023 r. firma Kongsberg Maritime wprowadziła do swojego portfolio kilka nowych projektów statków UT (CSOVs/SOVs). Nowe statki AHTS i statki PSV mogą wykorzystywać alternatywne źródła energii i paliwa, takie jak metanol, amoniak i systemy akumulatorów w układach hybrydowych. 

Po kilku latach badań i testów statek Eidsvaag Pioner został w maju 2023 r. poprowadzony zdalnie z centrum kontroli w Kongsberg Maritime w Ålesund. Statek wypłynął poza Kristiansund, około 18 mil na północ. Niedawno zakończony projekt, to barka śródlądowa Zulu 04. Jednostka również była zdalnie sterowana w kanałach portu w Antwerpii. 

Sirius Rederi AB ze Szwecji wybrało Kongsberg Maritime do wykonania prac projektowych, inżynieryjnych i wyposażenia dla dwóch chemikaliowców z silnikami na MGO/Biofuel i metanol. Kontrakt ten bazuje na programie budowy dziewięciu statków dla operatora z Danii - Tärntank. Nowe statki będą niskoemisyjnymi zbiornikowcami o nośności 15 tys dwt. Statki będą miały napęd hybrydowy z układami akumulatorów. Pierwszy statek dla Tärntank zostanie dostarczony w 2025 r., a dla Sirius Rederi AB zostanie dostarczony w lipcu 2026 r. 

We wrześniu 2023 r. Kongsberg Defence otrzymał kontrakt od polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej na dostawę czterech układów Systemu Obrony Wybrzeża NSM (Naval Strike Missile) o wartości około 16 miliardów NOK. To największy kontrakt w historii firmy – podkreśla kierownictwo Kongsberg i zaznacza, że „Polska jest pierwszym krajem, który nabył NSM CDS już w 2008 roku. 

W 2023 roku Norwegia, Litwa i USA przekazały Ukrainie systemy obrony powietrznej NASAMS. Jego zadaniem jest ochrona ludzi i infrastruktury przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Norwegia i Litwa ogłosiły także nowe zamówienia na wymianę systemów NASAMS dla Ukrainy.

System broni PROTECTOR, który chroni personel w pojazdach, budynkach i na okrętach. Jesienią 2023 roku został zamówiony przez USA. Armia amerykańska złożyła zamówienia o wartości 1 mld NOK na dostawę 409 bezzałogowych systemów CROWS. Dostawy części zamiennych i innych elementów zapewni produkcja fabryki w Johnstown w Pensylwanii.

Kongsberg to kluczowy dostawca uzbrojenia dla myśliwców F-35. W 2023 r. Norwegowie podpisali nową umowę z Lockheed Martin o wartości 1,2 mld NOK na dostawy części do myśliwca F-35. Umowa obejmuje partie produkcyjne nr 18 i 19 dla ponad 300 samolotów myśliwskich.

14 kwietnia 2023 r. rakieta Ariane 5 wystartowała z poligonu na Kourou w Gujanie Francuskiej. Rakieta wyniosła urządzenia do badania trzech księżyców Jowisza: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Misja jest realizowana przy wsparciu wyposażenia wyprodukowanego przez Kongsberg. Rakieta do Jowisza dotrze w 2032 r.

Biznes w marynarskim mundurku

W 2023 roku Kongsberg Naval Services, spółka należąca do Kongsberg Maritime i Kongsberg Defence & Aerospace, został wybrany na głównego wykonawcę modernizacji, modyfikacji i przedłużenia eksploatacji norweskiego okrętu Fridtjof, fregaty klasy Nansen. Umowa opiewa na 17 mld NOK za usługi, które będą świadczone do 2040 r. 

- W ścisłej współpracy z silnymi norweskimi dostawcami zaoferujemy Siłom Zbrojnym skuteczne i zrównoważone usługi serwisowe w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej i gotowości Sił Zbrojnych, a jednocześnie zapewnienia wsparcia siłom sojuszniczym – podkreśla Kongsberg.

Kongsberg włączył się do produkcji nowych okrętów podwodnych. We wrześniu ubr. wspólnie z Thyssenkruppem rozpoczęło się cięcie stali dla nowych okrętów podwodnych 212CD. Okręty będą budowane w Kilonii. Kongsberg dostarcza system walki ORCCA™ dla 6 nowych okrętów podwodnych 212CD. Cztery z nich zostaną włączone do sił Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii. Dwa OP znajdą się w flocie wojennej Niemiec.

Na okręty trafi nowa super rakieta, nad którą prace prowadzone są już od kilkunastu lat. Prace projektowe i badawcze trwają od początku XXI wieku. Naval Strike Missile (NSM) wprowadzona została do norweskich sił zbrojnych w latach 2011–2015. Do chwili obecnej rakieta została wprowadzona do uzbrojenia 13 krajów. 

W 2023 roku Australia, Norwegia, Polska, Hiszpania i Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych złożyły zamówienia na kilka rakiet przeciwokrętowych NSM. Projekt został zainicjowany, gdy Norwegia i Niemcy ogłosiły rozpoczęcie prac nad rakietą przeciwokrętową nowej generacji. Kongsberg Defence & Aerospace był wiodącym partnerem przemysłowym i wykonawcą rakiety. 

- Opracowaliśmy obecny pocisk rakietowy Naval Strike Missile (NSM) i odegramy główną rolę w opracowaniu nowego pocisku przeciwokrętowego, który będzie uzupełnieniem NSM. Nowy pocisk będzie nosił nazwę SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing i ma być gotowy w 2035 r. – informuje kierownictwo Grupy Kongsberg. 

Biznes przekształcony w zyski

EBIT Grupy Kongsberg wyniósł 4 600 mln NOK w 2023 r., przy marży EBIT na poziomie 11,3%. W 2022 r. osiągnięto 3 309 mln NOK przy marży EBIT na poziomie 10,4%. EBIT wzrósł istotnie zarówno w Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace, jak i Kongsberg Discovery. Kongsberg Digital uzyskał niższy EBIT niż rok wcześniej w wyniku stałego zwiększania skali działalności. Rozwój, solidna realizacja projektów i dyscyplina kosztowa przyczyniły się do wysokiej rentowności Grupy – podkreśla kierownictwo norweskiej firmy.

Kongsberg Defence & Aerospace w latach 2022–2023 zwiększył swój EBIT z 1 919 mln NOK do 2398 mln NOK. Kongsberg Maritime wzrósł w tym czasie z 1255 mln NOK do 2053 mln NOK. Kongsberg Discovery zwiększył swój EBIT z 464 mln NOK do 556 mln NOK. Kongsberg Digital w latach 2022–2023 odnotował ujemne EBIT, odpowiednio -380 mln NOK oraz -479 mln NOK.

Zysk Grupy przed opodatkowaniem wyniósł 4 675 mln NOK w porównaniu do 3 497 mln NOK w 2022 r. Zysk po opodatkowaniu wyniósł w 2022 r. 2 809 mln NOK, by w ubr. wzrosnąć do 3 715 mln NOK. Dla akcjonariuszy oznacza to wzrost z 15,64 NOK na akcję w 2022 r. do 21,08 NOK na akcję w 2023 r. To efekt tego, że stopy zwrotu z kapitału stałego (ROACE) w 2023 r. osiągnęła 33,3%, podczas gdy w 2022 r. była ujemna (– 33,9%).

Ponieważ Rada Dyrektorów uznała, że Kongsberg ma solidną sytuację finansową, to Rada zadeklarowała, że zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2024 r. dywidendę w wysokości 14,00 NOK na akcję. Proponuje się podzielić płatność na dwie transze po 7,00 NOK każda. Ostatnim dniem notowań obejmującym pierwszą transzę będzie 7 maja 2024 r., a ostatnim dniem notowań obejmującym drugą transzę 8 października 2024 r. Dla porównania, w 2022 r. wypłacono dywidendę w wysokości 12,00 NOK na akcję w łącznej kwocie 2 128 mln NOK. Wtedy wypłata 8,40 NOK na akcję przekroczyła standardową politykę dywidendową Grupy. Na koniec roku liczba akcji znajdujących się w obrocie, łącznie z akcjami będącymi w posiadaniu Kongsberg, wyniosła 175 921 849.

Przepływy środków finansowych

W 2023 r. Kongsberg odnotował dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 5 827 mln NOK (1 106 mln NOK w 2022 r.). Na tą wielkość składa się głównie EBITDA w wysokości 6 037 mln NOK skorygowana o zyski ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 135 mln NOK oraz zmiany w aktywach obrotowych i pozostałych pozycji o wartości -74 mln NOK.

W 2023 roku wystąpiły ujemne przepływy pieniężne związane z działalnością inwestycyjną w wysokości -1 153 mln NOK (-1 343 mln NOK w 2022 r.). Największe nakłady pieniężne związane z działalnością inwestycyjną wyniosły 1 980 mln NOK i dotyczyły inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, takie jak nowa fabryka rakiet i inne zakłady produkcyjne. Kwota 403 mln NOK związana jest z aktywizacją prac badawczo-rozwojowych oraz innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, a 163 mln NOK z inwestycjami w spółkach zależnych, głównie w FutureOn.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne i wyniosły 2 759 mln NOK (-4 002 mln NOK w 2022 r.). Jest to efekt głównie wypłaconej dywidendy, spłaty zobowiązań leasingowych, wykupu akcji własnych w ramach programu odkupu oraz kosztów odsetek. Kongsberg wyemitował nową partię obligacji KOG15 o wartości 1 000 mln NOK i rozliczył emisję obligacji KOG13 o wartości 500 mln NOK w roku 2023. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, po uwzględnieniu zmian kursów walut, wyniosła 2 043 mln NOK (-4 186 mln NOK w 2022 r.).

Priorytety alokacji kapitału Grupy uwzględniają politykę dywidendową spółki. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kapitał własny Grupy wynosił 16 465 mln NOK, co stanowi 30,9% sumy aktywów. Zadłużenie oprocentowane netto wyniosło -2 975 mln NOK (-1 479). Na koniec roku zadłużenie długoterminowe składało się z trzech grup obligacji długoterminowych na łączną kwotę 2 500 mln NOK. Na koniec 2023 roku kredyt konsorcjalny Grupy w wysokości 2 500 mln NOK był niewykorzystany.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.