• <

Szkoła Morska w Gdyni: oferta kursów z wykorzystaniem symulatorów mostka nawigacyjnego

Strona główna Edukacja, praca Szkoła Morska w Gdyni: oferta kursów z wykorzystaniem symulatorów mostka nawigacyjnego
Szkoła Morska w Gdyni: oferta kursów z wykorzystaniem symulatorów mostka nawigacyjnego - GospodarkaMorska.pl

ew

16.12.2019 Źródło: własne

Szkoła Morska w Gdyni wzbogaciła swój arsenał edukacyjny o kolejne, nowe propozycje kursów. Stało się to głównie za sprawą  zwiększenia zakresu sektora wizyjnego na głównym mostku symulatora nawigacyjnego. I tak, na chwilę obecną, oferta wygląda następująco:

    1. Manewrowanie statkiem o nietypowych charakterystykach manewrowych

- Program kursu jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    i Rozwoju [ D.U RP z dnia 25.02.2014 Poz.239 . Kurs  trwa 5 dni  . Program  zawiera wiedzę teoretyczna i  ćwiczenia na Symulatorze Mostka Nawigacyjnego  ( Full-mission simulator). Ilość uczestników ( na jednym mostku )  min. max.:
2 – 4 osób. Certyfikat ukończenia kursu jest wydawany przez Urząd Morski.

    2. Manewrowanie statkiem  – kursy na życzenie Armatorów

- Program kursu jest każdorazowo dostosowany do wymagań Armatora / Kursanta
i dotyczy wybranych wielkości statku, napędu, sterów i akwenu manewrowego.
Długość kursu zależy od  zakresu ćwiczeń zawartych w programie. Ilość uczestników 2 – 4 osób ( na jednym mostku ). Certyfikat wystawia Szkoła w Gdyni.

    3.  Bridge Resource Management  ( Szkolenie w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem)

- Program kursu jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   ( jak w punkcie 1. ) . Kurs trwa  4 dni. Program  zawiera  wiedzę teoretyczną i ćwiczenia na  Symulatorze Mostka Nawigacyjnego. Ilość uczestników ( na jednym mostku) : 2 – 4 osób. Certyfikat ukończenia kursu jest wydawany przez Urząd Morski.

    4. DP INDUCTION ( Akredytacja Nautical Institute )

- Podstawowy kurs dla kandydatów do uzyskania Certyfikatu DPO . Przebieg  kursu jest zgodny z programem Nautical Institute  zawartym w „The Nautical Institute Certification and Accreditation Standard Vol.1 – Training and Certification  28.01.2019 – Version 2 „ Kurs trwa 4 -5 dni . Zawiera szkolenia teoretyczne  oraz  na symulatorze DP  klasy C . Na zakończenie  szkolenia  kandydat musi odbyć egzamin on-line  NI i uzyskać wynik minimum 70% .Po jego zdaniu otrzymuje  NI  DP Logbook oraz Certyfikat ukończenia szkolenia . Ilość uczestników 2 – 8 osób.

    5. DP SIMULATOR ( Akredytacja Nautical Institute )

- Zaawansowany kurs dla kandydatów ubiegających się o  Certyfikat DPO, posiadających ukończony kurs podstawowy i legitymujących się wymaganym przez NI stażem na statku z systemem DP – minimum 60 DP dni . Kurs trwa 4 dni. Zawiera szkolenie teoretyczne ( 30%) oraz  na symulatorze DP , klasy A.
Kurs kończy się egzainem on-line ( NI – Nautical Institute ) i należy uzyskać wynik minimum 70%, co skutkuje wydanym  jest „certyfikatem  ukończenia kursu”. Ilość uczestników 2 – 4 osób.

    6. DP SEA TIME REDUCTION ( Akredytacja Nautical Institute )

- Kurs przeznaczony jest dla osób , które zamierzają uzyskać  Certyfikat DPO. Stanowi korzystną opcję  ,   gdyż  ukończenie jego  , jest równoważne z    odbyciem wymaganego stażu na statku z systemem DP, w wymiarze 30 DP dni , ( tj. połowę z  60 DP dni wymaganych po kursie DP SIMULATOR  - do uzyskania Certyfikatu DPO ). Kurs ten można odbyć bezpośrednio po ukończeniu szkolenia DP SIMULATOR. Kursu trwa  4 – 5 dni. Ilość uczestników 2 – 4 osób. Po ukończeniu kursu wydawany jest certyfikat .

    7. DP REVALIDATION ( Akredytacja Nautical Institute )

- Jest to alternatywna droga do uzyskania odnowienia Certyfikatu DPO , przez uczestnictwo w kursie.  Kandydat musi przedstawić oryginał posiadanego Certyfikatu DP.  Kurs może zostać ukończony do 6 miesięcy przed upływem daty odnowienia Certyfikatu DPO. Zachowuje on  ważność przez 12 miesięcy, w czasie których należy wypełnić wszelkie niezbędne formalności w Nautical Institute. Jeżeli kandydat odbywa takie szkolenie po raz pierwszy, nie ma wymagań posiadania stażu na morzu w postaci DP dni. Przy kolejnych odnowieniach Certyfikatu DPO w ten sposób, drugi lub kolejny raz  , wymagany jest staż na morzu w wymiarze minimum 28 DP dni.  Kurs zawiera szkolenie teoretyczne  oraz  na symulatorze DP klasy A .Na zakończenie  uczestnik musi zdać egzamin on-line ( NI ) i uzyskać wynik minimum 70%. Kurs trwa  5 dni. Ilość uczestników 2-4 osób. Po jego ukończeniu  wydawany jest  certyfikat

    8. Manewrowanie jednostkami z napędem ASD / AZIPOD

- Specjalistyczny jednodniowy kurs  obejmuje teorię i praktyczne  szkolenie w zakresie wykorzystania napędu typu ASD , bądź AZIPOD. Ilość uczestników 1-2 osoby. Po ukończeniu kursu wydawany jest odpowiedni certyfikat.

    9. Transfer Cargo  - Tandem Operations

- Podejście i cumowanie zbiornikowca do statku FPSO  oraz podejście i cumowanie do SBM w różnych warunkach pogodowych,  sytuacje awaryjne.  Kurs trwa 4 dni. Ilość uczestników 2-4 osób. Po ukończeniu  wydawany jest odpowiedni certyfikat.

    10. Ship to Ship – podejście, cumowanie

-  Podejście do statku w ruchu oraz do statku zakotwiczonego – w różnych warunkach pogodowych. Kurs trwa 1 dzień. Ilość uczestników 2 – 4 osób. Po ukończeniu kursu wydawany jest odpowiedni certyfikat.

   11. Kotwiczenie i procedury

- Szkolenie specjalistyczne profilowane w zależności od wymagań Armatorów. Szkolenie zawiera wykłady oraz ćwiczenia  na symulatorze mostka nawigacyjnego.  Kotwiczenie w różnych warunkach pogodowych, wykorzystanie jednej lub dwóch kotwic, kotwicowiska głębokowodne. Kurs trwa 1 dzień.

Ilość uczestników 2-4 osoby na jednym mostku nawigacyjnym.  Po ukończeniu  wydawany jest odpowiedni certyfikat

    12. RADAR / ARPA poziom operacyjny

 - Program kursu zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (  jak w punkcie 1. ) Kurs trwa 6 dni. Kurs zawiera szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne na symulatorze mostka nawigacyjnego. Ilość uczestników  4-12 osób.  
Certyfikat  ukończenia jest wydawany przez Urząd Morski.                                        

    13.  RADAR / ARPA poziom zarządzania

- Program kursu zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ( jak w punkcie 1). Kurs trwa 4 dni i zawiera szkolenia teoretyczne i praktyczne na symulatorze mostka nawigacyjnego. Ilość uczestników 4 – 12 osób. Certyfikat ukończenia  jest wydawany przez Urząd Morski.

    14.  Przejście –Cieśniny Tureckie ( Bosphorus / Dardanelles )

- Szkolenie specjalistyczne w zakresie przejścia samodzielnego przez Cieśniny Tureckie , statkami różnej wielkości i w różnych warunkach pogodowych  i z uwzględnieniem  działania prądów . Program zależny od wymagań klientów. Kurs trwa  3 dni. Ilość uczestników min. 2 osoby ( max. 4 na jeden mostek ). Po zakończeniu kurcu jest wydawany odpowiedni Certyfikat.

    15. Basic Training for Ships Operating in Polar Waters

- Szkolenie specjalistyczne w oparciu o program autorski Szkoły Morskiej w Gdyni, bazujący na Kursie Modelowym IMO 7.11  Kurs trwa 5 dni. Zawiera szkolenia teoretyczne i  na symulatorze mostka nawigacyjnego. Ilość uczestników 2 - 12 osób. Certyfikat ukończenia  wydawany jest przez Urząd Morski.

    16. Advanced Training for Ships Operating in Polar Waters

- Szkolenie specjalistyczne w oparciu o program autorski Szkoły Morskiej w Gdyni, bazujący na Kursie Modelowym IMO 7,12.  Kurs trwa 5 dni i zawiera szkolenia teoretyczne i  na symulatorze mostka nawigacyjnego. Ilość  uczestników 2 -12 osób. Certyfikat ukończenia szkolenia wydawany jest przez Urząd Morski.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 55,95 $ baryłka  0,36% 14:54
 Cyna 22000,00 $ tona -2,85% 22 sty
 Cynk 2651,00 $ tona -2,07% 22 sty
 Aluminium 1975,00 $ tona -0,85% 22 sty
 Pallad 2330,00 $ uncja  -0,36% 14:54
 Platyna 1106,05 $ uncja  0,03% 14:54
 Srebro 25,59 $ uncja  0,79% 14:54
 Złoto 1856,45 $ uncja  0,08% 14:54

Dziękujemy za wysłane grafiki.